Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

9 lipca 2019

NR 39 (Lipiec 2019)

Wykorzystanie piłek tenisowych na zajęciach z wychowania fizycznego

0 1464

Gry i zabawy ruchowe

Łap piłkę w kole

Akcesoria: 1-3 piłki tenisowe dla 2 uczniów i 1 koło hula-hoop. 

Uczniowie stają naprzeciwko siebie, w równej odległości od ustawionego między nimi koła hula-hoop (około 1–1,5 m). Zabawę rozpoczynamy z użyciem jednej piłki. Zawodnik z piłką stara się rzucić ją tak, aby odbiła się w hula-hoop (jeden raz) i również poza kołem, zanim złapie ją partner. Zadaniem zawodników jest szybka praca nóg i właściwa koordynacja ruchowa, aby piłkę złapać przed odbiciem. Wraz ze wzrostem zaawansowania możemy zwiększyć liczbę piłek lub modyfikować naszą zabawę. 

Modyfikacje:

POLECAMY

 • rzut tylko prawą lub lewą ręką,
 • chwyt ręką przeciwną do rzucającej,
 • gra na 3 piłki równocześnie.

Mistrz precyzji 

Akcesoria: hula-hoop i piłki tenisowe dla uczniów.

Nauczyciel wyznacza strefę, w której układa obręcze hula-hoop, w różnych kolorach. Obręcze znajdują się w różnej odległości od uczniów (dostosowanej do możliwości). Każdy z uczniów wyposażony zostaje w 3 piłki tenisowe i ma 3 próby. Musi dowolnym sposobem rzucić piłkę, aby ta zatrzymała się w kole. Im dalej od linii z której rzucają/toczą/turlają uczniowie piłki, tym więcej punktów do zdobycia. Możliwa również jako gra drużynowa, w której uczniowie zbierają punkty dla całego zespołu. 

Do celu 

Akcesoria: obręcze hula-hoop, szarfy do mocowania i piłki tenisowe dla uczniów.

Nauczyciel mocuje obręcze hula-hoop do drabinek lub bramek (w zależności od możliwości). Uczniowie mają za zadanie trafić (zaliczyć) piłką w dowolny sposób do każdej z obręczy. Odległości wyznacza nauczyciel ze stopniowaniem trudności, np. 2, 4, 6, 8 metrów. Każdy uczeń, któremu uda się zaliczyć najbliższą odległość, przechodzi do dalszej strefy tak, aby zaliczyć wszystkie odległości. 

Kule armatnie

Akcesoria: piłki tenisowe.

Nauczyciel wyznacza 2–3 uczniów, którzy zostają wyposażeni w piłki tenisowe – ustawiają się na linii bocznej boiska/pola zabawy. Pozostali uczniowie stają na linii końcowej boiska. Na sygnał nauczyciela starają się przemieścić na drugą stronę sali. W tym czasie „bombardierzy” toczą piłki tenisowe, aby trafić jak najwięcej uciekających. Każdy trafiony uczeń to jeden punkt konto dla „bombardierów”. Po 2 minutach następuje zmiana zawodników z piłkami.

Modyfikacje:

 • trafiony staje się bombardierem,
 • trafiony odpada z gry,
 • 3 zawodników, którzy zostaną, staje się bombardierami.

Wyścig z koncentracją

Akcesoria: piłki tenisowe, pachołki

Na końcu odcinka, na którym ścigają się nasi uczniowie, ustawiamy 3 piłki tenisowe, które są przykryte pachołkami (pachołek musi w całości przykryć piłkę). Kiedy uczniowie dobiegną do pachołków, ich zadaniem jest ułożenie piłki na górze pachołka i powrót do swojej drużyny. Wymaga to od uczestników koncentracji, pomimo presji czasu. Dopiero po ułożeniu wszystkich trzech piłek, uczeń może wrócić do rzędu, a wówczas startuje następny zawodnik. W zależności od poziomu grupy, możemy rozpocząć z jednym pachołkiem i jedną piłką. 

Zbij z pachołków

Akcesoria: piłki tenisowe, piłki gąbczaste, obręcze hula-hoop, pachołki.

Dobieramy uczniów w zespoły 3-osobowe, a pole do gry dzielimy na 4 ćwiartki. Każdy zespół w narożniku swojej części boiska w hula-hoop ustawia jeden pachołek, a na jego górze jedną piłkę tenisową. Każda drużyna wyposażona jest w 3 piłki gąbczaste, którymi próbuje zbić piłki tenisowe pozostałych zespołów. Co ważne, każdy zespół może poruszać się w obrębie swojej ćwiartki boiska. Jeżeli piłka zostanie strącona, wówczas jeden z zawodników musi ustawić ją na nowo (nie można wtedy zbijać piłki w trakcie ustawiania).

Modyfikacje w trakcie gry:

 • gra do pierwszej zbitej piłki,
 • gra do 5 punktów,
 • gra do zbicia 2 piłek.

Ćwiczenia koordynacyjne 

Stosowanie ćwiczeń koordynacyjnych niesie ze sobą wiele korzyści, wśród najważniejszych warto wymienić: 

 • poprawa koncentracji i orientacji,
 • wykonywanie wielu zadań jednocześnie,
 • poprawa równowagi.

Z reguły ćwiczenia koordynacji kojarzą nam się z drabinką koordynacyjną, warto natomiast wprowadzić również nowe ćwiczenia. Taką nowością mogą być ćwiczenia z piłkami tenisowymi. Zawodnicy ustawieni naprzeciwko siebie w bliskiej odległości (2–3 m):

 • Każdy zawodnik z piłką w prawej ręce. Zadaniem jest równoczesne podanie piłki kozłem do lewej ręki, następnie przełożenie piłki z lewej do prawej i kolejne podanie. Zad...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy