Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

13 stycznia 2021

NR 47 (Styczeń 2021)

Lekcje WF w czasie COVID-19 – ciąg dalszy

0 538

Prezentujemy kolejne gry i zabawy ruchowe, które mogą okazać się przydatne podczas prowadzenia zajęć w reżimie sanitarnym. Ich wspólną cechą jest utrzymywanie możliwie dużego dystansu między poszczególnymi uczniami, w tym unikanie bezpośredniego kontaktu (klepania się, podawania sobie dłoni, podtrzymywania się oraz wymieniania się przyborami).

Kolejno opisane będą: „Piłka nożna w kole”, „Wyścig z jajem”, „Naśladownictwo”, „Gra w jaskółkę”, „Polowanie na jelenia”, „Obręcze”, „Wyścigi wywoływane”, „Skoki przez linkę kręconą” i „Dzikie konie”. Wszystkie zaczerpnięte są z monografii, które ukazały się w latach 1902–1916. W każdym ćwiczeniu mamy do czynienia z pierwszym w polskojęzycznych tekstach przypadkiem opisania danego schematu prowadzenia zajęć.
Gry i zabawy zaprezentowane są w sposób zgodny ze współczesnymi kanonami metodycznymi, z zachowaniem ich oryginalnych nazw oraz niepowtarzalnego schematu przebiegu.

POLECAMY

„Piłka nożna w kole” [1902]

 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznienie umiejętności precyzyjnego kopania piłki oraz skutecznego powstrzymywania (blokowania) jej ruchu,
 • w sferze zdolności motorycznych: doskonalenie orientacji przestrzennej, rozwijanie szybkości (zwłaszcza niezwłocznej reakcji), kształtowanie zdolności dostosowywania się (do ruchu przyboru i aktywności innych uczestników rywalizacji),
 • w sferze wychowawczej: przygotowywanie uczniów do skutecznego współdziałania,
 • w sferze dydaktycznej: opisanie wychowankom zasad dzielenia się zadaniami (odpowiedzialnością) podczas wykonywania ćwiczeń w grupie.

Liczba uczestników: dowolna.

Miejsce: dowolne.

Przybory/przyrządy: piłka nożna.

Ustawienie początkowe: uczestnicy tworzą okrąg, pośrodku którego przebywa jedna osoba.

Fabuła/narracja: Zwykle podczas gry w piłkę nożną cała drużyna stara się zdobyć punkt, a zadanie to utrudnia jej jeden bramkarz. Tym razem będzie odwrotnie. Jeden gracz będzie próbował wykopnąć piłkę poza okrąg tworzony przez wszystkich rywali, oni zaś będą starali się do tego nie dopuścić. Zaczynamy!

Schemat przebiegu: Zawodnik przebywający wewnątrz okręgu usiłuje tak kopnąć piłkę, aby wytoczyła się ona na zewnątrz (zakazane jest przy tym podbijanie przyboru powyżej ramion pozostałych uczestników). Znajdujący się na obwodzie starają się zatrzymać piłkę wewnątrz okręgu. Kto nie powstrzyma piłki w odpowiednim momencie, staje się kolejnym środkowym. Wielokrotne powtórzenia.

„Wyścig z jajem” [1906]

 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności wykonywania ruchów precyzyjnych ręką,
 • w sferze zdolności motorycznych: rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie poczucia równowagi, doskonalenie zdolności dostosowywania się (do ruchu przyboru),
 • w sferze wychowawczej: wdrażanie uczniów do umiejętności koncentrowania się na zadaniu,
 • w sferze dydaktycznej: unaocznienie wychowankom czynników wpływających na stabilność przenoszonego przyboru.

Liczba uczestników: dowolna.

Miejsce: dowolne.

Przybory/przyrządy: piłeczka pingpongowa i łyżka (lub np. talerz frisbee) dla każdego uczestnika.

Ustawienie początkowe: uczestnicy stoją w szeregu na linii startu, twarzami w kierunku mety.

Fabuła/narracja: Wyobraźcie sobie, że jesteście kelnerami, którzy przenoszą jajka. Pamiętajcie, by ich nie upuścić! Kto dotrze do mety jako pierwszy, zwycięży. Zaczynamy!

Schemat przebiegu: Rywalizujący uczestniczą w wyścigu, niosąc piłeczkę do tenisa stołowego na łyżce (lub na tacy wyobrażanej przez talerz frisbee). Kto osiągnie metę jako pierwszy, nie gubiąc przyboru, wygrywa. Wielokrotne powtórzenia.

„Naśladownictwo” [1910]

 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności kopiowania obserwowanych ćwiczeń,
 • w sferze zdolności motorycznych: rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie zdolności reagowania na bodźce optyczne,
 • w sferze wychowawczej: wdrażanie uczniów do umiejętności koncentrowania się na zmienianiu się zadań,
 • w sferze dydaktycznej: zobrazowanie uczestnikom zajęć możliwości wielorakiego różnicowania demonstrowanych ruchów.

Liczba uczestników: dowolna.

Miejsce: dowolne.

Przybory/przyrządy: zbędne.

Ustawienie początkowe: rząd.

Fabuła/narracja: Czy potrafilibyście naśladować ćwiczenia wykonywane przez inną osobę? I nie pomylilibyście się ani razu? Nawet w marszu? Przekonajmy się!

Schemat przebiegu: Uczestnicy przemieszczają się rzędem. Pierwszy z nich prezentuje dowolne ćwiczenia. Wszystkie pozostałe osoby starają się je dokładnie powtórzyć. Kto nie zdoła tego zrobić, ten trafia na koniec kolumny. Nauczyciel co chwilę przenosi na koniec rzędu także osobę, która przez dłuższy czas demonstrowała ćwiczenia, zaś jej rolę przejmuje inny ćwiczący. W ten sposób każdy uczeń pełni obie role podczas zabawy.

„Gra w jaskółkę” [1910]

 • w sferze umiejętności ruchowych: rozwijanie umiejętności wykonywania ruchów precyzyjnych ręką,
 • w sferze zdolności motorycznych: doskonalenie orientacji przestrzennej,
 • w sferze wychowawczej: wprowadzenie do zajęć atmosfery beztroskiej rozrywki,
 • w sferze dydaktycznej: kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnego unikatowego przyboru.

Liczba uczestników: dowolna.

Miejsce: dowolne.

Przybory/przyrządy: po jednej szarfie dla każdego uczestnika.

Ustawienie początkowe: rywal grupy stoi tyłem do niej, pozostałe osoby w rozsypce.

Fabuła/narracja: Na pewno wiele razy przyglądaliście się jaskółkom. To bardzo zwrotne ptaki. Potrafią przy tym bardzo szybko latać. Za chwilę przekonamy się, czy będziecie umieli rozpoznać własną. 

Schemat przebiegu: Każdy uczestnik zawiązuje niepowtarzalny węzeł na swojej szarfie (przygotowuje w ten sposób własną tytułową jaskółkę). Gdy rywal grupy ustawi się w rozkroku tyłem do pozostałych uczestników, każdy kolejno stara się przerzucić własną szarfę pomiędzy jego nogami. Gdy wszyscy oddadzą rzuty, rywal grupy wskazuje jedną z szarf. Czyją wybierze, ten zamienia się z nim rolą w kolejnym powtórzeniu.

„Polowanie na jelenia” [1910]

 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności zmieniania kierunku biegu,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie szybkości, rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • w sferze wychowawczej: wdrażanie uczniów do umiejętności współdziałania,
 • w sferze dydaktycznej: zilustrowanie wychowankom znaczenia dzielenia się zadaniami w trakcie realizowania zadań w dużej grupie.

Liczba uczestników: dowolna.

Miejsce: dowolne, optymalnie boisko, na którym można wyznaczyć azyl dla uciekającego (staw).

Przybory/przyrządy: zbędne.

Ustawienie początkowe: grupa stoi w rozsypce.

Fabuła/narracja: Wydaje się, że jeleń ścigany przez myśliwych i ich psy nie ma szans. Czasem jednak może w porę ukryć się w niedostępnym dla prześladowców miejscu, na przykład w stawie. Za chwilę przekonamy się, co nastąpi wcześniej: otoczenie jelenia przez myśliwych, czy też jego schronienie się w stawie.

Schemat przebiegu: Wybranemu uczniowi powierza się rolę jelenia. Jego zadaniem jest uciekanie przed pościgiem. Prowadzący pogoń podzieleni są przy tym na dwie grupy: myśliwych i psy. Myśliwym nie wolno biegać, ich zadaniem jest otoczenie jelenia. Pomagają im w tym psy, które starają się zagonić jelenia ku myśliwym. Jeleń może jednak schronić się w stawie (wyznaczonym na podłożu okręgu). Wielokrotne powtórzenia ze zmienianiem się zadań wyznaczanych poszczególnym uczniom.

„Obręcze” [1910]

 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności wykonywania precyzyjnych ruchów ręką,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie orientacji przestrzennej, rozwijanie poczucia równowagi,
 • w sferze wychowawczej: motywowanie uczniów do skutecznego koncentrowania się na niełatwym zadaniu,
 • w sferze dydaktycznej: zaprezentowanie wychowankom wielorakich sposobów wprawiania przyboru w ruch.

Liczba uczestników: podzielna przez dwa.

Miejsce: dowolne.

Przybory/przyrządy: jedno kółko hula-hoop dla każdego ucznia.

Ustawienie początkowe: dwa szeregi ustawione przodem do siebie na przeciwległych końcach boiska.

Fabuła/narracja: Za chwilę sprawdzimy, która z drużyn będzie lepiej potrafiła toczyć swoje obręcze. Pamiętajcie jednak, że nie wolno ich chwytać ani przenosić! Równocześnie możecie celować swoimi kółkami w obręcze rywali, by je przewrócić.

Schemat przebiegu: Grupę dzieli się na dwie drużyny. Zadaniem osób tworzących każdą z nich jest wielokrotne przetaczanie obręczy na przeciwległy kraniec boiska tak, by nie upadły. Drużyny ruszają na sygnał nauczyciela. Każdy uczestnik może napędzać jedynie swoją obręcz; zakazane jest jednak jej przenoszenie oraz chwytanie. Komu przybór upadnie, ten odpada z rywalizacji. Wygrywa ten zespół, którego dowolny członek nadal toczy kółko, choć wszystkie przybory rywali już upadły. Uczestnikom wolno celowo uderzać własnymi kółkami w obręcze przeciwników i w ten sposób przewracać je, by wyeliminować rywali z gry.

„Wyścigi wywoływane” [1916]

 • w sferze umiejętności ruchowych: nauczanie umie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy