Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

10 marca 2021

NR 48 (Marzec 2021)

Lekcje WF w czasie COVID-19 – część 3

0 541

Poniżej opiszę siedem zabaw i gier ruchowych, które mogą okazać się szczególnie przydatne w trakcie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w reżimie sanitarnym. Cechuje je bowiem nieużywanie przyborów, których dotyka wiele osób oraz relatywnie duży dystans między ćwiczącymi, w tym brak bezpośredniego kontaktu między nimi.

Przedstawię kolejno: „Do chorągiewek”, „Piłkę wzwyż”, „Marmurki”, „Gonitwę szczurów”, „Bombę”, „Śmiech” oraz „Mierzonego”. Gry te zaczerpnąłem z polskojęzycznych publikacji wydanych w latach 1934–1936. Ich autorami byli: Marian Skierczyński i Franciszek Krawczykowski, Marian Krawczyk, Czesław Rębowski oraz Henryk Glasgall.

Wszystkie z zabaw i gier zaprezentowałem, stosując się do współczesnych kanonów metodycznych, w tym wyposażając je w fabuły/narracje. Zachowałem przy tym ich oryginalne nazwy, a także niepowtarzalną matrycę przebiegu. Warto zauważyć przy okazji, że opisanie każdej z tych gier stanowiło pierwszą prezentację danego schematu przebiegu gry/zabawy w rodzimych tekstach.

POLECAMY

„Do chorągiewek” [1934]

  • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności przyjmowania wybranych (przez nauczyciela) pozycji wyjściowych do ćwiczeń gimnastycznych, uplastycznianie umiejętności niezwłocznego ruszania do biegu,
  • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie szybkości (w tym natychmiastowej reakcji na zapowiedziany sygnał), rozwijanie poczucia równowagi, doskonalenie orientacji przestrzennej oraz zdolności różnicowania ruchów,
  • w sferze wychowawczej: wdrażanie uczniów do umiejętności współdziałania w licznej grupie (drużynie),
  • w sferze dydaktycznej: zaznajomienie uczestników zajęć z nazewnictwem zróżnicowanych pozycji wyjściowych do ćwiczeń gimnastycznych.

Liczba uczestników: dowolna.
Miejsce: dowolne.
Przybory/przyrządy: tyle chorągiewek o odmiennych kolorach, ile drużyn uczestniczy w rywalizacji (optymalnie od dwóch do czterech), po szarfie w kolorze cho...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy