Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

20 stycznia 2022

NR 52 (Styczeń 2022)

Obwód stacyjny w formie zadaniowej – przykładowy zestaw ćwiczeń

0 1489

Obwód stacyjny jest doskonałym sposobem zwiększania intensywności zajęć wychowania fizycznego. Metoda stacyjna polega na wyznaczeniu kilku punktów – stacji, na których wykonuje się określone zadania ruchowe. Przerwa w ćwiczeniach następuje dopiero po pokonaniu wszystkich stacji. Jedną z zalet tej formy prowadzenia zajęć jest duża różnorodność ćwiczeń, co sprawia, że nie będą one nigdy nudne.

Jak sama nazwa wskazuje, trening obwodowy, zwany również treningiem stacyjnym, polega na pokonywaniu „obwodu” składającego się z kilku stacji (zazwyczaj 6–8), na których wykonuje się różne ćwiczenia. Ćwiczenia na stacjach wykonywane są z reguły w ściśle określonym czasie (rzadko wyznaczana jest liczba powtórzeń ćwiczenia), po czym przechodzi się do kolejnego ćwiczenia. W trakcie wykonywania ćwiczeń nie ma przerw; jedyny odpoczynek to czas, który zajmuje nam zmiana ćwiczenia na kolejne. Dłuższą przerwę mamy dopiero po wykonaniu jednego obwodu (wszystkich zaplanowanych ćwiczeń); wtedy mamy od 2 do 5 minut biernego odpoczynku. Na lekcji wychowania fizycznego wykonujemy zazwyczaj dwa obwody. Ciekawie przemyślany obwód może być atrakcyjnym elementem lekcji lub treningu, może eliminować monotonię, zapobiegać jednostronnym oddziaływaniom ćwiczeń (wszechstronne kształtowanie sprawności motorycznej).

POLECAMY

Wytyczne metodyczne treningu obwodowego

Układając trening stacyjny, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 • Ćwiczenia na kolejnych stacjach obwodu powinny mieć zmienną strukturę ruchu i stopień trudności. Należy przestrzegać zasady zmienności pracy mięśniowej, tzn. po każdym ćwiczeniu o statycznym charakterze pracy mięśniowej powinno nastąpić ćwiczenie dynamiczne.
 • Pod względem struktury ruchu zadania powinny być proste, o nieskomplikowanej formie, dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów.
 • Najlepiej, kiedy następujące po sobie ćwiczenia różnią się od siebie pozycją czy wykorzystywanym sprzętem.
 • Poszczególne stanowiska z ćwiczeniami powinny znajdować się obok siebie, aby zapewnić płynne przejście z jednego stanowiska na drugie.
 • W obwodzie stacyjnym warto stosować jak największą różnorodność przyborów do ćwiczeń. Do ćwiczeń możemy wykorzystać masę własnego ciała, piłki lekarskie, hantle, sztangę, skakankę, step, ławeczkę treningową itp., ale i przedmioty domowego użytku, np. krzesło, stopień schodów, butelki z wodą jako ciężary itp.
 • Należy unikać zadań, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla ćwiczącego lub współćwiczącego.

Czym jest forma zadaniowa? 

Forma zadaniowa polega na stawianiu dziecku określonych zadań do wykonania. Uczniowie mają swobodę co do sposobu wykonywania podstawowego zadania ruchowego. Zadania powinny być proste, zrozumiałe, niewymagające długich wyjaśnień. Często wykorzystuje się w niej różnego rodzaju przybory. 

Organizacja obwodu ćwiczebnego

 • Uczniowie przygotowują sprzęt do poszczególnych stanowisk i rozkładają go w określonym miejscu.
 • Przydzielamy uczniów do stacji, od której będą zaczynać ćwiczenia. 
 • Określamy czas pracy na poszczególnych stacjach, czas trwania przerwy pomiędzy stacjami oraz ilość serii. 
 • Nauczyciel powinien zwracać uwagę na poprawność wykonywania zadań na poszczególnych stacjach.
   
Tabela 1. Przykładowy zestaw ćwiczeń
Stacja Opis zadania Przybory Uwagi
  Bieg z przechodzeniem przez szarfy. Rozstawiamy dwa pachołki w niezbyt dużej odległości od siebie. Obok nich leżą szarfy. Uczestnik biega od pachoła do pachołka, przechodząc przez położone na ziemi szarfy 2 pachołki, 
2 szarfy
 
  Ryc. 1

  Odbijanie piłki o ścianę ze zwiększeniem i zmniejszeniem odległości, tak by nie spadła na ziemię Piłka siatkowa W przypadku „zgubienia” piłki należy ją podnieść i kontynuować zadanie
  Ryc. 2

  Skoki z piłką umieszczoną między kolanami – do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, starając się, aby piłka nie wypadła Piłka Ćwiczenie można wykonać na materacu, ograniczając pole skoków
  Ryc. 3

  Przechodzenie po listwie odwróconej ławeczki gimnastycznej z przenoszeniem piłek lekarskich o różnej wadze....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy