Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nauczyciel WF w roli trenera

13 lipca 2018

NR 30 (Styczeń 2018)

Pierwszy etap nauczania pływania – oswajanie z wodą
Rodzic nauczycielem swojego dziecka?

0 217

Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby nauczania pływania podjął się doświadczony nauczyciel lub instruktor pływania. Jednak w przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, rodzic sam może pomóc swojemu dziecku. Najbardziej sprzyjające warunki do rozpoczęcia przygody z pływaniem są oczywiście podczas wakacji, w okresie letnim. Mamy wówczas dostateczną ilość czasu, aby oswoić dziecko z wodą i zachęcić je do nauki pływania.
 

Według Amerykańskiego Związku Trenerów Pływania (Kucia K., Stachura A. 2014, za: Rakowski 2008, 2010; Leonard 1997, 2008) uprawianie aktywności fizycznej w środowisku wodnym rozwija 15 sprawności, takich jak:

 1. Sprawność fizyczna – pływanie jest najlepszym sportem kształtującym wysoką sprawność i kondycję fizyczną oraz zdrowie. Aspekty zdrowotne aktywności pływackiej dzieci i młodzieży oddziałują na całe życie;
 2. Pewność siebie – podczas zajęć na pływalni dziecko zyskuje pewność siebie poprzez osiąganie swoich celów i pokonywanie przeszkód;
 3. Samodyscyplina – jedną z najważniejszych zalet uprawiania sportu pływackiego jest nauczenie dzieci samodyscypliny poprzez uczestnictwo w zajęciach. Proces nauczania i uczenia się pływania nie będzie skuteczny, jeśli brak w nim odpowiedniego porządku, zasad i dyscypliny;
 4. Praca zespołowa – praca zespołowa powinna wspierać, dopingować, inspirować. Możliwe jest to tylko dzięki wsparciu zarówno współćwiczących koleżanek i kolegów, jak i osoby prowadzącej zajęcia – instruktora bądź trenera pływania;
 5. Zasada „fair play” – oznacza przede wszystkim szlachetność w walce sportowej prowadzonej zawsze na miarę swoich najlepszych możliwości, zawsze w ramach reguł, które są dobrowolnie przyjmowane, jako warunek sprawiedliwej rywalizacji. Sport uprawiany w duchu „fair play” oznacza szacunek nie tylko dla rywali, sędziów, trenerów, lecz także dla samego siebie oraz sportu, który się uprawia (Kucia K., Stachura A. 2014, za: Sas-Nowosielski, 2004);
 6. Ciężka praca – pływanie jest sportem, który wymaga nie tyle ogromnego nakładu pracy, ile systematyczności. Dzieci poddane procesowi nauczania i uczenia się pływania powinny być świadome, że dzięki ciężkiej i systematycznej pracy mogą osiągnąć lepsze rezultaty niż bardziej uzdolnieni rówieśnicy. Wraz z wiekiem i nabytym doświadczeniem dzieci rozumieją, że ich ciężka praca jest bezpośrednio związana z osiągniętymi przez nie rezultatami;
 7. Cierpliwość – dzieci uczące się pływać zdają sobie sprawę, że efekty ciężkiej pracy na zajęciach nie będą widoczne od razu, a dopiero za tydzień, miesiąc czy pół roku;
 8. Zarządzanie czasem – młodzi ludzie w okresie, gdy poddawani są systematycznym zajęciom w środowisku wodnym, uzyskują lepsze wyniki w szkole. Z powodu ograniczonego czasu na przebranie się przed i po zajęciach, dojazd na pływalnię czy inne czynniki związane z procesem nauczania i uczenia się pływania – dzieci muszą się nauczyć, jak organizować czas, aby ze wszystkim zdążyć;
 9. Poświęcenie – przyszli adepci sportu pływackiego uczą się, że nie można być dobrym we wszystkim (w skokach, nurkowaniu, w poszczególnych stylach pływackich czy grach i zabawach), muszą z niektórych rzeczy czasowo rezygnować, aby w innych osiągnąć sukces, bądź poświęcić więcej czasu, aby nabyć pewne umiejętności w środowisku wodnym;
 10. Doskonalenie umiejętności – proces nauczania i uczenia się pływania odbywa się w środowisku wodnym, dlatego też ogromną rolę odgrywa odpowiednia technika ruchu i ciągła praca nad nią;
 11. Przyjaźń i szacunek – dziecko uczestniczące w procesie nauczania i uczenia się pływania nie musi „kochać” swoich kolegów i koleżanek z klasy, ale musi szanować ich i ich ciężką pracę. Wspólna ciężka praca oraz wspólny cel powodują, że z czasem dzieci nawiązują nowe przyjaźnie;
 12. Wyznaczanie celów – już od najmłodszych lat dzieci muszą umiejętnie wyznaczać swoje cele, aby odpowiednio się motywować do ciężkiej i systematycznej pracy;
 13. Odwaga – każdego dnia dzieci podczas zajęć w wodzie testują siebie wzajemnie i muszą czasami wygrać, a czasami przegrać. Odwaga nie jest tu cechą wrodzoną, a efektem ukształtowanym podczas zajęć sportowych na pływalni;
 14. Umiejętność doceniania wspierających osób – rodzice motywują dzieci do rozwijania nowych zdolności w odmiennym środowisku, wskazując na przydatność umiejętności pływania, instruktor, nauczyciel, trener uczą i inspirują, a dzieci wspierają się nawzajem, aby osiągnąć swoje wyznaczone cele;
 15. Współczucie – dzieci uczą się, jak ciężko jest przegrywać i nie osiągnąć swojego celu. Uczą się wtedy wspierać przegranych i doceniać wygranych.

Wstępny etap nauczania pływania, czyli w jaki sposób oswoić dziecko z wodą

Zanim rodzic zacznie „nauczać”, powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naprawdę tego chce i czy faktycznie bardzo mu na tym zależy. Jeżeli odpowiedź jest negatywna, należy dać sobie spokój, ponieważ możemy wyrządzić dziecku krzywdę i niepotrzebnie je zmęczymy, a przy okazji również i siebie. 

Podejmując się tej trudnej...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy