Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nauczyciel WF w roli trenera

13 lipca 2018

NR 30 (Styczeń 2018)

Pierwszy etap nauczania pływania – oswajanie z wodą
Rodzic nauczycielem swojego dziecka?

0 1790

Najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby nauczania pływania podjął się doświadczony nauczyciel lub instruktor pływania. Jednak w przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, rodzic sam może pomóc swojemu dziecku. Najbardziej sprzyjające warunki do rozpoczęcia przygody z pływaniem są oczywiście podczas wakacji, w okresie letnim. Mamy wówczas dostateczną ilość czasu, aby oswoić dziecko z wodą i zachęcić je do nauki pływania.
 

Według Amerykańskiego Związku Trenerów Pływania (Kucia K., Stachura A. 2014, za: Rakowski 2008, 2010; Leonard 1997, 2008) uprawianie aktywności fizycznej w środowisku wodnym rozwija 15 sprawności, takich jak:

POLECAMY

  1. Sprawność fizyczna – pływanie jest najlepszym sportem kształtującym wysoką sprawność i kondycję fizyczną oraz zdrowie. Aspekty zdrowotne aktywności pływackiej dzieci i młodzieży oddziałują na całe życie;
  2. Pewność siebie – podczas zajęć na pływalni dziecko zyskuje pewność siebie poprzez osiąganie swoich celów i pokonywanie przeszkód;
  3. Samodyscyplina – jedną z najważniejszych zalet uprawiania sportu pływackiego jest nauczenie dzieci samodyscypliny poprzez uczestnictwo w zajęciach. Proces nauczania i uczenia się pływania nie będzie skuteczny, jeśli brak w nim odpowiedniego porządku, zasad i dyscypliny;
  4. Praca zespołowa – praca zespołowa powinna wspierać, dopingować, inspirować. Możliwe jest to tylko dzięki wsparciu zarówno współćwiczących koleżanek i kolegów, jak i osoby prowadzącej zajęcia – instruktora bądź trenera pływania;
  5. Zasada „fair play” – oznacza przede wszystkim szlachetność w walce sportowej prowadzonej zawsze na miarę swoich najlepszych możliwości, zawsze w ramach reguł, które są dobrowolnie przyjmowane, jako warunek sprawiedliwej rywalizacji. Sport uprawiany w duchu „fair play” oznacza szacunek nie tylko dla rywali, sędziów, trenerów, lecz także dla samego siebie oraz sportu, który się uprawia (Kucia K., Stachura A. 2014, za: Sas-Nowosielski, 2004);
  6. Ciężka praca – pływanie jest sportem, który wymaga nie tyle ogromnego nakładu pracy, ile systematyczności. Dzieci poddane procesowi nauczania i uczenia się pływania powinny być świadome, że dzięki ciężkiej i systematycznej pracy mogą osiągnąć lepsze rezultaty niż bardziej uzdolnieni rówieśnicy. Wraz z wiekiem...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy