Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

6 września 2021

NR 51 (Wrzesień 2021)

Piłka koszykowa. Poprzez gry i zabawy nauczamy kozłowania piłki

0 451

Lekcja skonstruowana jest w taki sposób, aby zapewnić uczniom rywalizację i zabawę. Moim zdaniem powinniśmy odchodzić w nauczaniu od formy ścisłej, która nie rozwija kreatywności ucznia i jest formą zdecydowanie mniej atrakcyjną. Poprzez gry i zabawy tworzymy środowisko, w którym uczeń jest bardziej zaangażowany oraz wymuszamy integrację i działania grupowe.

Wpierwszej części lekcji zaczynamy od zabawy ożywiającej, która już rozwija element techniczny, na którym nam najbardziej zależy podczas lekcji.

W drugiej części przechodzimy do zabawy z elementami rozgrzewki. Poziom zadawanych ćwiczeń możemy dostosować do poziomu klasy. Warto dodać, że jest to forma zabawy i rywalizacji. Innym pomysłem może być dodawanie punktów za wykonanie danego ćwiczenia. 

W kolejnej części proponuję dwie gry, które rozwijają przede wszystkim element kozłowania piłki. Forma takiej gry również rozwija kreatywność ucznia. Sam musi wybrać odpowiednią drogę do zdobycia punktu, przy tym współpracuje w zespole.

W części końcowej mamy zabawę uspokajającą, która dalej kształtuje wybrany przez nas element kozłowania.

POLECAMY

Liczba uczniów: 12
Czas: 45 minut
Klasa:

Wymagania z podstawy programowej: 
1.1.    rozróżnia pojęcia technika i taktyka;
2.1.    wykonuje i stosuje w grze: kozłowanie piłki w miejscu i ruchu, prowadzenie piłki nogą, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza z miejsca, rzut i strzał piłki do bramki z miejsca, odbicie piłki oburącz sposobem górnym;
2.2.     uczestniczy w minigrach.
 

Cele lekcji Główne zadanie realizujące postawiony cel
W zakresie postaw:
Uczeń:
– zachowuje dyscyplinę podczas zajęć,
– współdziała w zespole
Cała lekcja
W zakresie umiejętności:
Uczeń ćwiczy:
– kozłowanie piłki podczas gier i zabaw, 
– rzut piłki do kosza z miejsca
Cz. 1, Cz. 2, Cz. 3
Cz. 2
W zakresie sprawności fizycznej:
Uczeń kształtuje:
– koordynację ruchową,
– szybkość reakcji
Cz. 1, Cz. 2, Cz. 3
W zakresie wiadomości:
Uczeń zna/umie:
– wymienić różnice między taktyką 
a techniką w piłce koszykowej
Cała lekcja


 

Tok 
lekcji
Nazwa zabawy, gry i ćwiczenia Czas
trwania
Organizacja Opis przebiegu ćwiczenia/gry Realizacja celów lekcji
Cz. 1
Wstępna

Czynności organizacyjne


Berek 
„Obrońca”

2’

 

3’

 

Zbiórka w szeregu, przywitanie się z uczniami, podanie tematu zajęć, zadanie otwartych pytań w zakresie wiedzy opartej o daną lekcję.

 

W wyznaczonym polu uczniowie kozłują piłkę, starając się blokować piłkę przed berkami (berki bez piłki). W momencie kiedy berek odbierze piłkę, następuje zmiana ról. Nauczyciel obserwuje technikę kozłowania, błędy i czy uczniowie opuszczają pole gry.

P, W

 

U, S, P

Cz. 2
Główna

Zabawa 
„Mistrz 
kozłowania”


Gra 3 x 3 
z przejściem przez linię 
Gra 6 x 6
„z żywym 
koszem”

10’
 10’


 15’
  

 

W wyznaczonym polu N zadaje ćwiczeni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy