Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

17 maja 2021

NR 49 (Maj 2021)

Preswimming – oswajanie dziecka ze środowiskiem wodnym

0 465

Przyjmuje się, że pierwsze zajęcia oswajające dziecko ze środowiskiem wodnym powinny trwać od paru do kilkunastu minut (1). Dziecko kończąc je, powinno być nadal zainteresowane wzbogacaniem nowych doświadczeń. To z kolei ma ułatwiać zachęcenie go do zaangażowania się w następne ćwiczenia.

Równocześnie liczni autorzy proponują, by oswajanie ze środowiskiem wodnym polegało na wykorzystywaniu zabaw identycznych z tymi, które stosuje się w sali gimnastycznej w trakcie lekcji wychowania fizycznego (2). Inne ma być jedynie otoczenie, w którym ćwiczący skaczą, biegają, prowadzą pościgi.

POLECAMY

I. Zabawy w wodzie sięgającej kolan

Poniżej zaprezentuję kilka zabaw zaadaptowanych do takiego zadania. Ich celem jest oswojenie dzieci z wodą (3).
Z powodzeniem można je przeprowadzić w brodziku, w rozlewisku wody morskiej na plaży albo przybrzeżnej strefie stawu lub jeziora.
Na tym etapie nauczania pływania przezwycięża się lęk dzieci przed kontaktem z nowym środowiskiem. To on bowiem w największym stopniu ogranicza możliwość odniesienia postępów podczas uczenia się pływania (4). Doświadczenie wskazuje, że kluczowe dla efektów tego etapu wstępnego nauczania pływania jest wykorzystywanie atrakcyjnych przyborów oraz to, by sam instruktor znajdował się w wodzie, wykonując opisywane ćwiczenia (5).

„Slalom”

Fabuła/narracja: Na pewno widzieliście narciarzy, którzy starają się omijać chorągiewki ustawione na trasie. O takim jeżdżeniu zygzakiem mówi się, że jest to slalom. Za chwilę będziecie mogli sprawdzić, czy też tak potraficie.

Uważajcie jednak! Co chwilę trasa slalomowa będzie się zmieniała.

Przebieg: Na dnie układa się wiele przyborów. Zadaniem dzieci jest poruszanie się pomiędzy nimi tak, jak gdyby były slalomistami. Instruktor co jakiś czas zmienia ułożenie „tyczek slalomowych”, inspirując w ten sposób ćwiczących do modyfikowania sposobu przemieszczania się. W ten sposób kształtuje się podzielność ich uwagi.

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: ugruntowywanie umiejętności brodzenia po płytkiej wodzie, umiejętności zmieniania kierunku poruszania się,
 • w sferze zdolności motorycznych: doskonalenie orientacji przestrzennej, rozwijanie zdolności dostosowywania się (do zmieniających się wymogów stawianych przez coraz to nowe ułożenie przyborów),
 • dydaktyczny: oswajanie wychowanków z możliwością zmieniania kierunku przemieszczania się w wodzie,
 • wychowawczy: wdrażanie dzieci do nawyku kontrolowania najbliższego otoczenia podczas zabaw w wodzie.

Pogadanka końcowa: Choć przybory cały czas zmieniały położenie, wy znakomicie radziliście sobie z poruszaniem się pomiędzy nimi. To dzięki temu, że cały czas zwracaliście uwagę na to, gdzie one są. Pamiętajcie, by zawsze podczas zabaw w wodzie sprawdzać, co dzieje się wokół was! Wtedy na pewno będziecie czuli się bezpieczniej.

Przybory/przyrządy: liczne zatapialne.

„Spychacze”

Fabuła/narracja: Spychacze to potężne maszyny. Potrafią one przesunąć w dowolne miejsce nawet bardzo ciężkie przedmioty. Wasze stopy stają się takimi spychaczami. Postarajcie się przemieścić nimi wszystkie przybory, które leżą na dnie! Pomagajcie sobie wzajemnie!

Przebieg: Dzieci przesuwają przybory zatopione w wodzie stopami tak, by zgromadzić je we wskazanym miejscu brodzika. Nauczyciel motywuje ćwiczących do szybkiego i przy tym starannego wykonywania zadania. Wielokrotne powtórzenia ze stałą zmianą miejsc gromadzenia przedmiotów znajdujących się na dnie.

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: ugruntowywanie umiejętności brodzenia, nauczanie umiejętności stawania na jednej nodze w wodzie,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie zdolności dostosowywania się (do wyzwań stawianych przez różnorodne przybory), doskonalenie zdolności różnicowania ruchów, rozwijanie orientacji przestrzennej oraz poczucia równowagi,
 • dydaktyczny: unaocznienie ćwiczącym tego, że można bez trudu utrzymać stabilną pozycję w wodzie nawet wtedy, gdy stoi się na jednej nodze,
 • wychowawczy: wdrażanie dzieci do umiejętności współdziałania w kilkuosobowej grupie, oswajanie ich z możliwością wykonywania złożonych ćwiczeń w wodzie. 

Pogadanka końcowa: Jak szybko te spychacze potrafiły wykonać swoją pracę! To przede wszystkim dzięki temu, że pomagały sobie nawzajem. Jak trzeba było ustawiać stopę, by łatwiej było nią przesuwać przybory po dnie? Trudniej przemieszczało się przedmioty małe, czy duże? Dlaczego? Czy łatwo było opierać ciężar całego ciała na jednej nodze? Znakomicie sobie z tym poradziliście.

Przybory/przyrządy: wiele zróżnicowanych i przy tym zatapialnych.

„Berek wodny”

Fabuła/narracja: Grę w berka dobrze znacie. Za chwilę pokażę wam jej wodną odmianę. Uciekając przed pościgiem, będziecie mogli ochronić się dotykając którejś z desek pływających po powierzchni. Pamiętajcie jednak, że nie wolno stać przy niej zbyt długo!

Przebieg: Na powierzchni brodzika układa się wiele desek. Berka rozgrywa się pomiędzy nimi. Jeśli uciekający dotyka którejś z desek, nie wolno go klepnąć. Jeżeli jednak przed dłuższy czas prowadzący pościg nie zdoła nikogo dogonić, to i tak zmienia się go na inne dziecko, ponieważ celem gry nie jest pozostawanie w bezruchu, lecz nabywanie umiejętności przemieszczania się w wodzie. Stopień trudności gry zależy w dużej mierze od liczby użytych przyborów.

Cele:

 • w sferze umiejętno...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!

Przypisy