Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

6 września 2021

NR 51 (Wrzesień 2021)

Preswimming – oswajanie dziecka ze środowiskiem wodnym. Nauczanie umiejętności utrzymywania się na powierzchni wody z pomocą dorosłego i z autoasekuracją (podtrzymywanie się brzegu, podpieranie się o dno basenu)

0 384

Opisane poniżej zabawy stanowią bezpośrednie przygotowanie dziecka do umiejętności samodzielnego utrzymywania się na powierzchni wody. Podczas każdej z zabaw instruktor powinien płynnie zmniejszać wychowankowi możliwość podtrzymywania się, opierania się o podłoże oraz ograniczać pomoc własną. Dzięki temu kilkulatek będzie stopniowo oswajał się z doznaniami towarzyszącymi utrzymywaniu się na powierzchni wody. W ten sposób uzyska okazję do uświadomienia sobie tego, jakie ruchy należy wykonywać, by przemieszczać się w wodzie w pozycji leżącej.

Fabuły zaproponowanych zabaw przypomną dziecku spaghetti, bujanie się na gałęzi i pranie oraz suszenie koszul. Szczególnie atrakcyjne może okazać się dla kilkulatków wcielenie się w bohaterów wiersza Juliana Tuwima „Tańcowały dwa Michały”. Po tym dzieci przypomną sobie działanie taśmy klejącej. Zabawy opisujące koraliki i węgorze mają zainspirować wychowanków do czynienia prób samodzielnego przemieszczania się w wodzie z wykorzystaniem możliwości odpychania się od obiektów napotkanych w otoczeniu. Dzieci zmierzą się też z zadaniem karmienia ryb podczas leżenia na wodzie. Cykl zajęć domkną zabawy z motywem gór lodowych.

W trakcie ćwiczeń wykorzystamy makarony – cylindryczne, długie przybory z pianki o znacznej wyporności. Dziecko może kłaść się na nich lub opierać się o nie. Przydatne będą także linki żeglarskie (pływające po powierzchni wody), kostki lodu oraz niewielkie przedmioty utrzymujące się na powierzchni.

POLECAMY

„Spaghetti”

Fabuła/narracja: Pora coś zjeść. Wyobraź sobie, że to jest makaron spaghetti (dorosły podaje dziecku „makaron” –
podłużny przybór w kształcie walca)! Za chwilę sprawdzimy, kto z nas jest większym łakomczuchem. Kto zje jego większą część? Smacznego!
Przebieg: Dorosły i dziecko chwytają „makaron” z dwóch stron. Pośrodku przyboru znajduje się wyraźny znak (naniesiony choćby markerem). Każdy ze współćwiczących stara się jak najszybciej przyciągać do siebie środek przyboru.Oczywiście dorosły powinien umożliwić dziecku zwyciężenie w tej nietypowej rywalizacji. Wielokrotne powtórzenia.
Cele:

  • w sferze umiejętności ruchowych: nauczanie umiejętności utrzymywania się na powierzchni wody z wykorzystaniem poruszającego się przyboru o znacznej wyporności,
  • w sferze zdolności motorycznych: doskonalenie zdolności dostosowywania się (do aktywności współćwiczącego), rozwijanie poczucia równowagi oraz orientacji przestrzennej, kształtowanie siły ramion,
  • dydaktyczny: uświadomienie dziecku tego, w jaki sposób można wykorzystać przedmioty znajdujące się w najbliższym otoczeniu do przemieszczania się po powierzchni wody,
  • wychowawczy: inspirowanie kilkulatka do prób mierzenia się z dorosłymi.

Pogadanka końcowa: Jak widzę, niełatwo z tobą wygrać. Wprawdzie czasem udawało mi się to, ale byłeś bardzo wymagającym przeciwnikiem. Czy trudno utrzymywało ci się na powierzchni wody bez dotykania dna basenu? Za chwilę sprawdzimy, czy będziesz potrafił to robić także w innej zabawie.
Przybory/przyrządy: „Makaron” – piankowy przybór w kształcie walca ułatwiający dzieci...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy