Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

17 września 2020

NR 44 (Wrzesień 2020)

Przykładowy obwód stacyjny do zrealizowania w parku

0 2809

Obwód stacyjny polega na wykonaniu zestawu ćwiczeń po kolei, jedno po drugim. Przerwa na odpoczynek następuje po zakończeniu całego obwodu. Tę formę prowadzenia zajęć można stosować zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, np. na boisku czy w parku. Jest ona też jednym ze skutecznych sposobów zwiększania intensywności zajęć wychowania fizycznego.

Obwód stacyjny jako jedna z form prowadzenia lekcji wychowania fizycznego często u młodzieży jest kojarzona z monotonnym i nudnym powtarzaniem ćwiczeń. Jeżeli dostosujemy wykonywane na obwodzie ćwiczenia do możliwości i oczekiwań uczniów oraz przeprowadzimy lekcję w nietypowym miejscu (np. parku), może stać się bardzo atrakcyjną formą zajęć.

POLECAMY

Forma obwodowo-stacyjna polega na tym, że wyznacza się kilka stacji. Liczba stacji oraz dobór ćwiczeń zależy od liczby uczestników oraz ich stopnia zaawansowania. Na każdym takim punkcie (stacji) uczniowie wykonują określone zadania. Celem tych zadań jest kształtowanie sprawności motorycznej, wzmacnianie określonych grup mięśniowych, a także, chociaż w mniejszym stopniu, doskonalenie prostych czynności ruchowych. Nie przewiduje się przy takiej organizacji zajęć nauczania nowych elementów ze względu na pośpiech i określony czas ćwiczeń. Między kolejnymi ćwiczeniami nie stosuje się przerw na odpoczynek. Pauzy w treningu obwodowym następują po wykonaniu wszystkich ćwiczeń i zamknięciu jednego „obwodu”. Zastosowanie tej formy zajęć wymaga od nauczyciela dużej sprawności organizacyjnej.

Stacje rozmieszczane są głównie w układzie kolistym, stąd też nazwa formy „obwód stacyjny”. Ale mogą być także rozmieszczone w kształcie elipsy lub w innym kształcie, w zależności od potrzeb organizacyjnych lub terenowych. Ważne, by ćwiczący znali kierunek zmiany stacji. Usprawnienie tak trudnej organizacji zajęć jest możliwe przez przygotowanie plansz rysunkowych lub opisowych. 

O czym należy pamiętać realizując zajęcia w formie obwodu stacyjnego?

 • Zajęcia muszą zostać poprzedzone rozgrzewką, która przygotuje nasz organizm i mięśnie do wysiłku. Zakończenie zajęć również jest istotne –
 • warto wykonać kilka ćwiczeń rozciągających.
 • Kolejność stacji w obwodzie nie może być przypadkowa. Musimy pamiętać o tym, żeby ćwiczenia, które następują po sobie nie angażowały tych samych partii mięśniowych, które były wykorzystywane przy poprzednich ćwiczeniach.
 • Po każdym ćwiczeniu o statycznym charakterze pracy mięśniowej powinno nastąpić ćwiczenie dynamiczne. 
 • Stosowane ćwiczenia mają być proste i łatwe do wykonania oraz lubiane przez uczniów.
 • Unikamy zadań, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla ćwiczącego lub współćwiczącego.
 • W grupach początkujących obwód zwykle wykonuje się dwukrotnie – w zaawansowanych, nawet czterokrotnie. 
 • Ze względu na dużą intensywność zajęć nie wykonujemy treningu obwodowego z dnia na dzień.

Organizacja obwodu stacyjnego w parku 

 1. Przed prowadzeniem zajęć należy samemu poznać teren, wybrać i przygotować obszar najlepiej nadający się do zaplanowanych zajęć.
 2. Na zajęcia do parku nie trzeba zabierać ze sobą przyborów. Warto wykorzystać ukształtowanie terenu, elementy środowiska naturalnego (drzewa, kamienie, patyki) lub elementy architektury miejskiej (np. ławeczki). 
 3. Należy tak rozlokować kolejne stacje, aby nie były od siebie za bardzo oddalone. 
 4. Osoba prowadząca zajęcia powinna się tak ustawić, aby mieć dobrą widoczność na wszystkich uczniów i wyznaczony do ćwiczeń teren.
 5. Park to miejsce użyteczności publicznej, z którego korzystają też inni ludzie, dlatego w trakcie zajęć należy powstrzymać się od zbędnych krzyków i hałasów. 
 6. Po zakończonych zajęciach miejsce ćwiczeń należy zostawić w takim stanie, jakie zastaliśmy. 

Przebieg realizacji zadań

Rozstawiamy 12 stanowisk na wyznaczonym terenie w parku – zaznaczamy je bądź numerujemy, np. kredą. Następnie po kolei tłumaczymy i pokazujemy uczniom ćwiczenia, ustalamy czas ich wykonywania – 45 sekund, przerwa – 10 sekund na zmianę stacji. Informujemy, że pracę na poszczególnej stacji rozpoczynamy i kończymy na sygnał (klaśnięcie, gwizdek itp.); następnie przechodzimy na kolejną stację zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po przejściu wszystkich stacji następuje krótka przerwa na odpoczynek (3–5 minut). Po ustalonym czasie przerwy, obwód jest powtarzany. 

Tabela 1. Przykładowy obwód stacyjny w parku

Stacja Opis zadania Cel ćwiczenia Uwagi
  Obieganie dwóch wyznaczonych drzew wykonując wokół nich tzw. ósemkę Ćwi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy