Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

17 lipca 2018

NR 31 (Marzec 2018)

Rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży w okresie zimowm

0 852

W końcu nadszedł, długo wyczekiwany przez wszystkie dzieci i młodzież piękny zimowy czas. Powinien być to przede wszystkim czas zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu. Niestety, nie wszyscy młodzi ludzie będą mieli szansę na rozpoczęcie swej przygody z nartami bądź doskonalenie techniki jazdy. Wielu rodziców będzie w stanie zakupić lub choćby wypożyczyć swoim pociechom sprzęt narciarski. Dochodzą do tego również koszty wyciągów narciarskich. Jednak narciarstwo to nie jedyna możliwość aktywnego spędzania czasu zimą. Niski budżet nie usprawiedliwia bezradności, a często także lenistwa rodziców, którzy nie potrafią zachęcić swoich dzieci do jakiejkolwiek formy ruchu na łonie natury.
 

W wielu miastach powstają lodowiska. Rekreacyjna jazda na łyżwach to także wspaniała alternatywa dla biernego spędzania czasu przed telewizorem czy komputerem. Krótkie, zimowe dni, nierzadko brak słońca czy mniejsza intensywność jego promieniowania nie wpływają korzystnie na nasze samopoczucie. Ruch na świeżym powietrzu potrafi zrekompensować nam wszelkie niedogodności związane z królującą obecnie porą roku.

POLECAMY

Nasze serce i płuca pracują podczas wysiłku intensywniej. Wzrasta poziom endorfin, dzięki którym stajemy się szczęśliwsi. Sam śnieg potrafi sprawić dzieciom wiele radości.

Ograniczenie aktywności fizycznej w okresie zimowym bardzo często powoduje obniżenie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności fizycznej organizmu. 

Każda forma ruchu prowadzona w otwartej przestrzeni wywieraja bardzo korzystny wpływ na zdrowie człowieka, a uprawianie ruchu zimą wpływ ten zwielokrotnia. Ruch na świeżym powietrzu zwiększa i pogłębia wentylację płuc, pobudzając tym samym procesy przemiany materii, zwiększa apetyt [Bondarowicz, Staniszewski: 2003].

Zwykły spacer dostępny jest dla każdego. Codzienne piesze wędrówki rodziców i dzieci nic nie kosztują, a przyczyniają się do poprawy zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej. Powodują, iż więzi rodzinne stają się dużo silniejsze.

Od zaangażowania rodziców, w głównej mierze, zależeć będzie to, czy dzieci już od najmłodszych lat swojego życia zaczną doceniać zdrowotne walory ruchu na świeżym powietrzu, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. To doskonały sposób na wzmocnienie odporności dziecka.

W moim artykule chciałabym zaprezentować wybrane formy rekreacji ruchowej w okresie zimowym. Są to ćwiczenia zarówno na boiskach ośnieżonych, jak i nieośnieżonych, gry i zabawy z wykorzystaniem sanek oraz gry i zabawy na łyżwach.

Zaproponowane gry i zabawy można wykorzystać nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego na boiskach szkolnych w okresie zimowym, ale także podczas spotkań z przyjaciółmi na osiedlowych skwerach czy też spaceru z rodzicami w zimowe popołudnia.

Gry i zabawy w formie zorganizowanej na boisku ośnieżonym oraz nieośnieżonym

Berek w kole

 • Miejsce: boisko szkolne, na którym ćwiczący tworzą koło.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w grze biorą udział dwie drużyny o równej liczbie zawodników. Jedna z drużyn (wyznaczona przez prowadzącego) zajmuje miejsce w środku koła, druga natomiast na jego obwodzie.
 • Przebieg gry: Na sygnał prowadzącego zawodnicy obu drużyn starają się wzajemnie „zberkować”, tzn. dotknąć kolegę dłonią w dowolne miejsc na ciele, z wyłączeniem głowy. Podczas gry jej uczestnicy nie mogą przekraczać linii koła. Za każdego złapanego zawodnika drużyna przeciwna otrzymuje jeden punkt. Czas gry wynosi dwie minuty. Po tym czasie następuje zmiana ustawienia zawodników poszczególnych drużyn. Wygrywa drużyna, która złapie większą liczbę zawodników w obu rozgrywkach. 

 

Wyścig po okręgu

 • Miejsce: boisko wąskie i długie.
 • Przybory: szarfy dla identyfikacji drużyn.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: dwie drużyny o równej liczbie zawodników ustawione są w rzędach obok siebie, tworząc z przeciwnikiem pary. Nauczyciel podaje numer każdej drużyny.
 • Przebieg wyścigu: na sygnał prowadzącego ćwiczący rozpoczynają bieg do przodu w wolnym tempie – równając się w parach. Prowadzący co pewien czas wywołuje dowolny numer. Zawodnicy z wywołanej pary starają się biegiem na zewnątrz rzędów w jak najkrótszym czasie zająć miejsce na początku biegnącej kolumny. Osoba z pary, która jako pierwsza dobiegnie na początek kolumny, zdobywa punkt dla swojej drużyny. Prowadzący wywołuje numery losowo, aby wszystkie drużyny były w stałej gotowości do biegu. Czas trwania wyścigu to wynosi 3 minuty. Wygrywa drużyna, która zdobędzie większą liczbę punktów.

 

Łowy

 

 • Miejsce: boisko ograniczone dwiema liniami końcowymi w odległości 14–15 m od siebie.
 • Przybory: piłki do siatkówki lub piłki ręcznej.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w zabawie bierze udział dowolna liczba zawodników. Prowadzący wyznacza dwóch „łowczych”, którzy ustawiają się za wyznaczonymi liniami końcowymi boiska. Pozostali uczestnicy ustawiają się w środku wyznaczonego koła. Drogą losowania jeden z „łowczych” otrzymuje piłkę.
 • Przebieg gry: na sygnał prowadzącego „łowczy” starają się zbić zawodników stojących w kole. „Łowczy” oddają po jednym rzucie, na zmianę raz jeden, raz drugi. Zaliczane jest tylko bezpośrednie dotknięcie piłką zawodnika w kole. W celu uniknięcia zbicia (złapania) zawodnicy w kole mogą łapać piłkę lub stosować różnego rodzaju uniki (zwody). Osoba zbita przez „łowczego” zajmuje miejsce za linią końcową obok łowczego, przez którego zostali zbici. Wygrywa drużyna, której łowczy zbije większą liczbę ćwiczących.

 

Zdobądź „łup” (szarfę)

 • Miejsce: boisko lub inny płaski teren, na którym prowadzący wyznacza koła (średnica 2 m) w liczbie zależnej od liczby ćwiczących. Jedno koło na pięciu ćwiczących.
 • Przybory: szarfy.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: drogą losowania prowadzący do każdego koła wyznacza osobę trzymającą szarfę (wkłada ją w spodnie tak, aby na zewnątrz wystawała większa jej część). Pozostałych uczestników zabawy dzielimy na równe grupy i ustawiamy na obwodach kół. 
 • Przebieg gry: na znak prowadzącego osoby znajdujące się na obwodzie koła starają się odebrać szarfę ćwiczącemu znajdującemu się w środku. Uczestnicy zabawy starający się zdobyć „łup” nie mogą wchodzić do środka koła. Zadaniem osoby z szarfą jest dotknięcie osób ­znajdujących się na zewnątrz (może ona jedną nogą wyjść poza koło). Kto wyciągnie szarfę i nie zostanie jednocześnie dotknięty, zamienia się miejscami i wchodzi do środka koła. Jeśli jakaś osoba zostanie dotknięta przez zawodnika z szarfą, staje w bezruchu i czeka, aż zostaną złapani kolejni zawodnicy. Zabawa trwa trzy minuty. Zwyciężają zawodnicy, którzy dotknęli trzy osoby znajdujące się na zewnątrz i nie utracili szarfy. 

 

Skok-mistrz

 • Miejsce: boisko lub inny płaski teren ograniczony dwiema liniami, startu i mety, oddalonymi od siebie o około 30 m.
 • Przybory: zbędne.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w zabawie uczestniczy dowolna liczba zawodników, którzy ustawiają się w szeregu na linii startu.
 • Przebieg gry: na sygnał nauczyciela wszyscy ćwiczący skokami starają się pokonać odległość od startu do mety. Prowadzący określa sposób wykonywania skoków przez ćwiczących (obunóż, jednonóż). Każdy uczestnik zabawy liczy samodzielnie ilość wykonanych przez siebie skoków. Wygrywa osoba, która pokonała odległość 30 m, wykonując najmniej skoków. Ćwiczący wykonują cztery serie ćwiczenia.

 

Mistrzowie rzutów

 • Miejsce: boisko lub inny płaski teren z zaznaczoną linią startu (linią rzutów).
 • Przybory: własnoręcznie wykonane śnieżki.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w zabawie uczestniczy dowolna liczba zawodników, którzy ustawiają się obok siebie na linii startu. Każdy uczestnik zabawy ma do dyspozycji dwie własnoręcznie wykonane śnieżki.
 • Przebieg gry: na sygnał nauczyciela wszyscy ćwiczący wykonują rzut śnieżką (prawą ręką) na odległość, po czym dobiegają do miejsca jej upadku i wykonują kolejny rzut na odległość, tym razem ręką lewą i również dobiegają do niej. Wygrywa osoba, która po drugim rzucie stoi najdalej od linii startu (linii rzutu). Zabawę powtarzamy 4–5 razy. Jeśli zaistnieje taka konieczność, uczniowie lepią dla siebie kolejne śnieżki.

 

Śnieżkowy berek

 

 • Miejsce: boisko lub inny płaski teren ograniczony liniami (długość i szerokość boiska zbliżona do wymiarów boiska do koszykówki).
 • Przybory: szarfy, śnieżki wykonane przez ćwiczących.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w zabawie uczestniczy dowolna liczba zawodników, którzy ustawiają się w rozsypce na całym boisku. Prowadzący wyznacza „berka”, który zakłada szarfę. Pozostali uczestnicy zabawy trzymają szarfy w rękach.
 •  Przebieg gry: na sygnał nauczyciela berek rozpoczyna pościg za pozostałymi uczestnikami zabawy. Zadaniem berka jest trafienie śnieżką uciekającej osoby. Liczą się wyłącznie trafienia w nogę. Złapana osoba staje się berkiem i zakłada szarfę. W momencie, gdy liczba „berków” wzrośnie do czterech, reguły zabawy ulegają modyfikacji. „Berek” może wykonać maksymalnie trzy kroki i rzucać z większej odległości. Wygrywa zawodnik trafiony przez „berka” jako ostatni. Zabawę powtarzamy dwa razy. 

 

Podaj śnieżkę

 • Miejsce: boisko lub inny płaski teren ograniczony liniami (długość i szerokość boiska zbliżona do wymiarów boiska do koszykówki).
 • Przybory: śnieżki wykonane przez ćwiczących.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w grze uczestniczą dwa zespoły z identyczną liczbą zawodników. Ćwiczący ustawiają się w rozsypce na połowie boiska. 
 • Przebieg gry: jedna z drużyn, wyznaczona przez prowadzącego, jest w posiadaniu śnieżki. Ich zadaniem jest wykonanie między sobą 10 podań śnieżką. Zadaniem drużyny przeciwnej jest przejęcie śnieżki i rozpoczęcie swojej serii 10 podań. Czas gry wynosi pięć minut. Wygrywa drużyna, która wykona między sobą więcej serii 10 podań.

 

Wyścig śniegowych kul

 • Miejsce: boisko lub inny płaski teren ograniczony liniami (linia startu i mety – 10 m).
 • Przybory: kule śniegowe stworzone przez ćwiczących.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w grze uczestniczą cztery zespoły z identyczną liczbą zawodników. Ćwiczący w poszczególnych zespołach ustawiają się w rzędach przed linią startu. Każda drużyna ma do dyspozycji własnoręcznie wykonaną dużą kulę śniegową. Prowadzący zwraca uwagę, aby wielkość kul w zespołach była bardzo zbliżona. Ćwiczący poruszają się na odcinku 10 m. Na wysokości 10 m prowadzący wbija w śnieg chorągiewki lub tworzy zagłębienia, do których zawodnicy wkładają swoje kule śniegowe.
 • Przebieg gry: pierwsi zawodnicy z rzędów trzymają kule śniegowe. Na sygnał prowadzącego rozpoczynają bieg. Na półmetku, na wysokości 10 m, w wyznaczonym miejscu, pozostawiają kule śniegowe i wracają na koniec swoich rzędów. Drudzy zawodnicy biegną w kierunku kul śniegowych, chwytają je i przekazują kolejnemu ćwiczącemu z rzędu. Trzeci z kolei zawodnicy z rzędów biegną z kulami śniegowymi i pozostawiają je na półmetku itd. Zabawa toczy się do momentu, gdy pierwsi zawodnicy z poszczególnych rzędów znajdą się na linii startu/mety z kulami śniegowymi. Prowadzący ustala wykonanie czterech serii wyścigu. Wygrywa drużyna, która więcej razy ukończyła wyścig jako pierwsza.

 

Śnieżkowy zbijany

 • Miejsce: boisko lub inny płaski teren, wielkością zbliżony do boiska do siatkówki.
 • Przybory: śnieżki wykonane własnoręcznie przez ćwiczących.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w grze uczestniczą dwa zespoły z identyczną liczbą zawodników. Prowadzący wyznacza osoby zbijające w poszczególnych zespołach. Każdy zespół ma do wykorzystania 20 śnieżek. Uczniowie są ustawieni w rozsypce na swoich połowach boiska.
 • Przebieg gry: zadaniem zawodników z drużyny A jest zbicie jak największej liczby zawodników drużyny B 

i odwrotnie. Zbijać mogą zarówno osoby z pola gry, jak i osoby („matki”) za liniami końcowymi. Każda drużyna ma do wykorzystania 20 kulek śniegowych. Wygrywa drużyna, której uda się zbić większą liczbę zawodników z drużyny przeciwnej, mając do dyspozycji 20 śnieżek. Zabawę powtarzamy dwa razy.

 

Berek z ukrycia

 • Miejsce: boisko lub inny płaski teren, wielkością zbliżony do boiska do koszykówki, ograniczony liniami zewnętrznymi. Wszyscy uczestnicy zabawy biorą udział w budowaniu śniegowej góry na środku boisku.
 • Przybory: śnieżki wykonane własnoręcznie przez ćwiczących.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w grze uczestniczy dowolna liczba zawodników. Ustawienie w rozsypce na całym boisku. 
 • Przebieg gry: prowadzący drogą losowania wybiera berka, który ustawia się (chowa się) za śniegową górą i lepi sobie cztery kulki śniegowe. Na sygnał prowadzącego berek (obrońca twierdzy) wybiega z twierdzy i stara się trafić dowolnego zawodnika (prowadzący uznaje tylko i wyłącznie trafienia poniżej pasa). Jeśli „berkowi” nie uda się wykorzystać czterech śnieżek do trafienia, sam staje się celem. Jeśli natomiast berek trafi jednego z zawodników, następuje zmiana „berka” (obrońcy twierdzy). Czas trwania zabawy wynosi pięć minut. Wygrywają zawodnicy, którzy najmniej razy pełnili rolę berków.

 

Rzut do ruchomego celu

 • Miejsce: boisko lub inny płaski teren z wyznaczonymi dwiema liniami rzutów oddalonymi od siebie o 10 m.
 • Przybory: śnieżki wykonane własnoręcznie przez ćwiczących.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: ćwiczący dobierają się parami i ustawiają naprzeciwko siebie za liniami rzutów. Każdy zawodnik ma do wykorzystania sześć zrobionych przez siebie śnieżek.
 • Przebieg gry: na sygnał prowadzącego zawodnicy w parach rozpoczynają wzajemny ostrzał. Liczą się wyłącznie trafienia poniżej pasa. Zawodnicy, aby uniknąć trafienia, mogą wykonać po trzy kroki w lewą lub w prawą stronę. Rzuty wykonywane są sprzed linii rzutów. Za każde trafienie partnera zawodnik otrzymuje jeden punkt. Wygrywa uczestnik zabawy, który więcej razy zbije przeciwnika – na sześć możliwych do wykonania rzutów. Zabawę powtarzamy dwa razy.

 

Przejmij śnieżkę

 

 • Miejsce: boisko lub inny płaski teren z wyznaczonymi dwiema liniami rzutów oddalonymi od siebie o 12 m.
 • Przybory: duże śnieżki wykonane własnoręcznie przez ćwiczących.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w zabawie bierze udział dowolna liczba trzyosobowych drużyn. Po dwóch ćwiczących z każdej ekipy ustawia się naprzeciwko siebie za liniami rzutów, natomiast trzeci, losowo wybrany zawodnik, staje pomiędzy nimi. Każda drużyna lepi sobie po trzy kulki śniegowe.
 • Przebieg gry: na sygnał prowadzącego zawodnicy stojący za liniami rzutów rozpoczynają między sobą podania śnieżki. Zadaniem ćwiczącego znajdującego się pomiędzy nimi jest przejęcie kulki śniegowej. W przypadku gdy zawodnik środkowy przejmie śnieżkę, zamienia się rolami z jednym z zawodników stojących za linią rzutów. Czas trwania jednej serii rzutów wynosi dwie minuty. Prowadzący poleca wykonanie trzech serii ćwiczenia tak, aby każdy zawodnik z drużyny znajdował się w środku.

 

Wyścig psich zaprzęgów

 

 •  Miejsce: boisko o wymiarach jak do siatkówki lub inny płaski teren z wyznaczoną linią startu.
 • Przybory: pięć dużych kul śniegowych (na jedną drużynę) wykonanych własnoręcznie przez ćwiczących.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w wyścigu biorą udział trzy drużyny o równej liczbie zawodników, które ustawiają się w rzędach przed linią startu. W poszczególnych drużynach ćwiczący trzymają się za biodra, tworząc zaprzęg. Przed każdą drużyną w odstępach czterech metrów układa się pięć kul śniegowych.
 • Przebieg gry: na sygnał prowadzącego zaprzęgi omijają slalomem cztery kule śniegowe, okrążają piątą i w drodze powrotnej również slalomem wracają na linię startu. Wygrywa zaprzęg, który nie rozdzieli się po drodze oraz nie dotknie żadnej śniegowej kuli. Jeśli wszystkie drużyny ustrzegą się przed popełnieniem błędów lub popełnią ich tyle samo, wówczas wygrywa drużyna, która szybciej wróci na linię startu.

 

Budowniczy

 • Miejsce: boisko o wymiarach jak do siatkówki lub inny płaski teren.
 • Przybory: zbędne.
 •  Uczestnicy i ich ustawienie: w zabawie bierze udział dowolna liczba drużyn pięcioosobowych. Drużyny ustawione w dowolnym miejscu na boisku.
 • Przebieg gry: na sygnał prowadzącego poszczególne drużyny rozpoczynają budowanie śnieżnych górek. Czas zabawy wynosi trzy minuty. Wygrywa drużyna, która w wyznaczonym czasie zbuduje większą górkę.

 

Król strzelców

 • Miejsce: boisko o wymiarach jak do siatkówki lub inny płaski teren.
 • Przybory: kulki śniegowe ulepione własnoręcznie przez ćwiczących.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w zabawie bierze udział dowolna liczba drużyn pięcioosobowych. Każda z drużyn ustawia się w odległości 10 m od stworzonej przez siebie śniegowej górki. Każda drużyna ma do wykorzystania pięć kulek śniegowych.
 • Przebieg gry: na sygnał prowadzącego poszczególne drużyny rozpoczynają ostrzał swoich śnieżnych górek. Uczniowie wykonują trzy serie rzutów. Wygrywa drużyna, która najwięcej razy (w trzech seriach) trafi w śnieżną górkę. 

 

Prześcignij śnieżkę

 • Miejsce: boisko o wymiarach jak do siatkówki lub inny płaski teren z wyznaczoną linią startu i mety.
 • Przybory: średniej wielkości kule śniegowe.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w zabawie bierze udział dowolna liczba czteroosobowych drużyn. Ustawione są one w rzędach obok siebie, na linii startu. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zabawie trzymają w rękach ulepione przez siebie kule śniegowe. Każdy uczestnik zabawy otrzymuje swój „numer startowy” (od 1 do 4).
 • Przebieg gry: wywołane przez prowadzącego numery (np. „jedynki”) stają na początku rzędu, na linii startu, podrzucają kulę śniegową w górę i starają się dobiec na linię mety zanim kula spadnie na ziemię. Jeśli zawodnik dotrze na linię mety zanim kula spadnie na ziemię, drużyna otrzymuje jeden punkt. Wygrywa ekipa, której zawodnicy więcej razy zdążą przed spadnięciem śnieżki.

 

Mistrzowie chwytów i podań

 • Miejsce: boisko lub inny płaski teren.
 • Przybory: średniej wielkości kulki śniegowe.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w zabawie bierze udział dowolna liczba drużyn dwuosobowych. Zawodnicy w parach ustawiają się naprzeciwko siebie w odległości ok. 6 m. Każda drużyna posiada jedną kulkę śniegową.
 • Przebieg gry: na sygnał prowadzącego zawodnicy w parach rozpoczynają między sobą podania śnieżek. Zawodnicy pozostają w grze, dopóki śnieżka nie spadnie na ziemię. Czas trwania zabawy wynosi trzy minuty.

 

Celny strzał do koła

 • Miejsce: boisko o wymiarach jak do siatkówki lub inny płaski teren z wyznaczoną linią startu oraz czterema kołami o średnicy ok. 1,5 m, oddalonymi o 3 m.
 • Przybory: średniej wielkości kulki śniegowe.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w zabawie bierze udział dowolna liczba drużyn pięcioosobowych. Zawodnicy ustawiają się w rzędach na linii startu, na wprost swoich kół.
 • Przebieg gry: na sygnał prowadzącego pierwsi zawodnicy z rzędów lepią sobie kulki śniegowe i wykonują rzut do pierwszego koła. W przypadku gdy zawodnik trafi, biegnie do koła, gdzie lepi kolejną śnieżkę i rzuca do drugiego koła, a następnie z drugiego do trzeciego i z trzeciego do czwartego. Jeśli zawodnik nie trafi do koła, robi to skutku. Po trafieniu do ostatniego (czwartego) koła szybko wraca na linię startu. Punkt zdobywa drużyna, której zawodnik pierwszy minie linię mety. Na sygnał prowadzącego wyścig rozpoczynają kolejne osoby z poszczególnych drużyn. Wygrywa ekipa, której zawodnicy zdobędą więcej punktów.

 

Wyścig z toczeniem śniegowej kuli

 • Miejsce: boisko o wymiarach jak do siatkówki lub inny płaski teren z wyznaczoną linią startu.
 • Przybory: średniej wielkości kulki śniegowe.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w grze biorą udział cztery drużyny o równej liczbie zawodników. Rozpoczynając od linii startu, zawodnicy w poszczególnych drużynach ustawiają w odstępach 3 m od siebie. Za ostatnimi zawodnikami z rzędów (w odległości 3 m) wyznacza się linię mety.
 • Przebieg gry: na sygnał prowadzącego pierwsi zawodnicy z rzędów toczą śniegowa kulę w kierunku drugich zawodników, przekazują mu ją i zajmują jego miejsce w kole. Drudzy zawodnicy toczą kulę do trzecich itd. Wygrywa drużyna, której śnieżna kula pierwsza minie linię mety.

 

Obroń kulę

 • Miejsce: boisko o wymiarach jak do siatkówki lub inny płaski teren z wyznaczoną linią rzutów oraz wytyczonymi kołami o średnicy 1 m w odległości 3,5 m od linii rzutów. 
 • Przybory: kulki śniegowe zbliżone wielkością do piłeczki tenisowej – każdy zawodnik z drużyny ma do dyspozycji pięć samodzielnie wykonanych śniegowych kulek.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w grze biorą udział dwie drużyny o jednakowej liczbie zawodników. Ćwiczący z drużyny atakującej ustawiają się w szeregu na linii rzutów w odległości 2,5 m od siebie. Naprzeciwko każdego zawodnika atakującego (w odległości 3,5 m od linii rzutów) znajduje się wyznaczone koło o średnicy 1 m.
 • Przebieg gry: na sygnał prowadzącego zawodnicy ataku rozpoczynają ostrzał kół. Mają do dyspozycji pięć kulek śniegowych. Za każde trafienie do koła zawodnik zdobywa jeden punkt dla swojej drużyny. Zadaniem drugiej drużyny jest obrona kół. Ustawiają się oni przed wyznaczonymi kołami. Po wykorzystaniu wszystkich śnieżek przez drużynę, następuje zmiana na stanowisku atakujących i obrońców. Zwycięża drużyna, która wykona więcej celnych rzutów.

 

Sztafeta z przeszkodami

 • Miejsce: boisko o wymiarach jak do siatkówki lub inny płaski teren z wyznaczoną linią startu/mety oraz półmetkiem. 
 • Przybory: każda drużyna tworzy na własny użytek pięć dużych kul śniegowych wielkości piłki do koszykówki.
 • Uczestnicy i ich ustawienie: w grze bierze udział dowolna liczba drużyn po pięć zawodników. Ćwiczący ustawiają się w rzędach na linii startu. Naprzeciwko każdego rzędu ustawiamy kule śniegowe w odległości ok. 2,5 m od siebie.
 • Przebieg gry: na sygnał prowadzącego pierwsi zawodnicy z rzędów rozpoczynają wyścig, obiegając kule śniegowe slalomem w jedną i w drugą stronę. Zawodnicy startujący jako drudzy pokonują tor przeszkód, ­przeskakując kule, trzeci zawodnicy mijają kule, skacząc jak żabki, czwarci zawodnicy omijają kule, biegnąc slalomem tyłem, ćwiczący startujący jako piąci pokonują tor przes...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy