Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rola śniadania w żywieniu dzieci i młodzieży

Artykuł | 17 lipca 2018 | NR 32
364

Jednym z najważniejszych czynników determinujących zdrowie jest styl życia, na który w znaczącym stopniu wpływa sposób odżywiania się. 

Za prawidłowe odżywianie się uznaje się nie tylko wartość energetyczną i odżywczą codziennej diety, ale także czas i liczbę spożywanych każdego dnia posiłków. 
 

Według światowej organizacji zdrowia (WHO) zdrowie definiuje się jako stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub zniedołężnienia. Prócz czynników środowiskowych oraz genetycznych, najważniejszym elementem determinującym zdrowie jest styl życia, do którego, prócz utrzymania odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej, zalicza się także sposób żywienia. Stosowanie niewłaściwie zbilansowanej diety zawsze niesie za sobą szereg bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych, jednakże to przede wszystkim dzieci i młodzież, ze względu na czas najintensywniejszego wzrostu i rozwoju są najbardziej narażeni na negatywne skutki nieprawidłowego żywienia. To właśnie w tej grupie wiekowej dieta niedoborowa w energię i składniki odżywcze, czy też sposób żywienia dostarczający w nadmiernej ilości niekorzystnych składników odżywczych, może wpływać nie tylko na samopoczucie i stan zdrowia w dzieciństwie czy okresie młodzieńczym, lecz także prowadzić do wielu poważnych konsekwencji w późniejszych etapach życia. Wszelkie nieprawidłowości, związane z niestosowaniem zbilansowanej diety, jak i nieregularnością spożywanych posiłków, zwiększają ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych, do których zalicza się przede wszystkim otyłość, cukrzycę, miażdżycę, osteoporozę, a nawet nowotwory. Wypracowanie odpowiednich nawyków żywieniowych w jak najmłodszym wieku jest też o tyle istotne, że uznano, iż kształtują się one średnio do 10. roku życia. Po tym czasie oczywiście nadal mogą być modyfikowane, ale raz ukształtowane bardzo trudno jest zmienić. 

Dlaczego tak ważne jest I śniadanie?

W opublikowanych wynikach badań, dotyczących zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej (Health Behaviour in School-aged Children) dowiedziono, iż w latach 2002–2010, we wszystkich grupach wiekowych zmniejszał się odsetek uczniów, którzy codziennie przychodzili do szkoły po śniadaniu zjedzonym w domu, a co gorsza nieustannie, zwiększała się liczba tych, którzy nie zjadali go nigdy. Z kolei w roku 2014 r. ponad 1/3 uczniów klas V szkół podstawowych oraz klas I i III gimnazjum, w dniach szkolnych nie spożywała codziennie śniadania przed wyjściem, a 13% nie zjadało go nigdy. Częściej byli to uczniowie gimnazjum (22%), przy czym przeważały dziewczęta, niż szkoły podstawowej (12%). Jednakże optymistyczny jest fakt, iż po roku 2014 systematycznie zwiększał się odsetek uczniów spożywających śniadanie w domu. Wzrost ten był największy (z 63% do 71%) u uczniów V klasy szkoły podstawowej. 

Zjadanie pierwszego śniadania jest o tyle istotne, że jest to posiłek kończący okres długiego nocnego głodu, zapobiega to tym samym porannej hipoglikemii (stan obniżonego poziomu glukozy we krwi). Oprócz tego pierwsze śniadanie, spożywane w ciągu godziny po przebudzeniu, powinno zapewniać podaż energii i składników odżywczych na rozpoczęcie dnia oraz przygotować organizm do wykonywania codziennych obowiązków szkolnych. Dzięki odpowiedniej kompozycji pierwszego śniadania możliwy jest wzrost poziomu glukozy do optymalnego poziomu i utrzymanie go, aż do czasu kolejnego posiłku spożywanego między lekcjami. Uczeń bez pierwszego śniadania, na skutek utrzymującej się hipoglikemii, staje się senny, drażliwy, ma kłopoty z koncentracją, uważnością i emocjami. Częściej skarży się też na bóle brzucha i głowy. Warto tu podkreślić udowodnioną naukowo, pozytywną zależność pomiędzy spożyciem śniadania a wydolnością umysłową dzieci i młodzieży, w szczególności w odniesieniu do zadań wymagających przywołania pamięci oraz zadań, w których potrzebna jest koncentracja i kreatywność. W innych badaniach dowiedziono, że dzieci spożywające śniadanie przed wyjściem z domu, lepiej wykonują zadania związane z koncentracją i pamięcią od tych, które tego posiłku nie spożywają. Oprócz tego, osiągają one także lepsze wyniki w takich przedmiotach jak geografia czy matematyka. Stwierdzono także, że spożycie odpowiednio zbilansowanego śniadania przez dzieci w wieku 9–11 lat, skutkuje zwiększeniem zdolności poznawczych, w szczególności w odniesieniu do zadań wymagających przetworzenia złożonych obrazów. Poza tym dowiedziono, że dziewczęta i chłopcy po spożyciu płatków owsianych na śniadanie, w porównaniu do dzieci przychodzących do szkoły na czczo, lepiej rozwiązywali zadania wymagające użycia pamięci przestrzennej, a dziewczęta dodatkowo wykazywały lepszą pamięć krótkotrwałą.

Oprócz mniejszej wydolności intelektualnej, negatywną konsekwencją niespożywania pierwszego śniadania wśród dzieci jest także:

  • większa chęć spożywania słodyczy oraz innych wysokoenergetycznych przekąsek (wynika to z obniżonego poziomu cukru i napadów wilczego głodu),
  • zaburzona termogeneza,
  • obniżone tempo metabolizmu podstawowego, a przez to niższe wydatkowanie energii w ciągu doby,
  • większe gromadzenie tkanki tłuszczowej, a przez to szybszy wzrost masy ciała prowadzący do nadwagi i otyłości.

Co na I śniadanie?

Niestety, większość rodziców przyznaje, że brak pierwszego śniadania u dziecka wynika między innymi z braku apetytu w godzinach porannych. Należy tu podkreślić siłę wspomnianych wcześniej nawyków żywieniowych. Dziecko niespożywające pierwszego śniadania przez kilka dni może mieć faktycznie mniejszą chęć na posiłek, jednakże zaledwie po kilku dniach przełamania tego ­niezdrowego przyzwyczajenia, problem brak...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy