Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nauczyciel WF w roli trenera

17 lipca 2018

NR 32 (Maj 2018)

Siłowe zdolności motoryczne w szkoleniu sportowym młodzieży cz. III

0 537

Bardzo często kształtowanie siłowych zdolności motorycznych związane jest wyłącznie z ćwiczeniami ze sztangą. Niestety, jest to znaczne uproszczenie, a nieumiejętne stosowanie tego sprzętu może doprowadzić do przeciążeń i urazów, zagrażających bezpieczeństwu oraz zdrowiu młodych sportowców. 

Przed przystąpieniem do ćwiczeń ze sztangą, młodzi zawodnicy muszą posiadać już odpowiedni poziom siłowych zdolności motorycznych.

POLECAMY

Jest to niezbędne, aby rozpocząć takie ćwiczenia. Zanim do szkolenia sportowego wprowadzimy sztangę, należy pamiętać, że wcześniej musimy nauczyć zawodników techniki wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Do tego celu należy wykorzystać tzw. sprzęt zastępczy. Mogą to być np. laski gimnastyczne lub inne, podobne elementy. Po opanowaniu techniki ćwiczeń siłowych z powyższym sprzętem, należy do treningu wprowadzić małe gryfy (ciężar 8–12 kilogramów), a dopiero w dalszej kolejności „prawdziwe” gryfy (ciężar 20 kilogramów). 

Po poprawnym opanowaniu techniki ćwiczeń siłowych ze sprzętem zastępczym oraz gryfami, możemy zwiększać obciążenie zewnętrzne (ciężar sztangi).

Taki sposób postępowania pozwoli uniknąć przeciążeń oraz kontuzji, które bardzo często są konsekwencją źle wykonanych ćwiczeń (braki techniczne) oraz nieodpowiednich obciążeń (za duży ciężar). 
W założeniach szkolenia sportowego młodzieży należy zachować szczególną ostrożność w doborze środków i obciążeń treningu z użyciem sztangi. Pozwoli to na prawidłowy rozwój oraz na wykorzystanie w maksymalnym stopniu potencjalnych możliwości młodych sportowców (Bora 2015). 

Poniżej przedstawiono zestawy ćwiczeń z wykorzystaniem prostego sprzętu zastępczego oraz gryfu. Powinny być one wykorzystane w szkoleniu sportowym młodych zawodników. 

W szkolnym wychowaniu fizycznym podstawową rolę w kształtowaniu siłowych zdolności motorycznych odgrywają gry i zabawy.

Organizacja oraz prowadzenie ich odbywa się na podstawie ogólnych zasad, obejmujących wszystkie gry i zabawy ruchowe (Stawczyk 1998, Trześniowski 2008). 

W wieku 14–15 lat, siłowe zdolności motoryczne młodych sportowców kształtowane są głównie poprzez ćwiczenia wzmacniające wszystkie grupy mięśniowe. Na początku wykonywane są one z oporem masy własnego ciała, następnie z oporem współćwiczącego. W dalszym etapie szkolenia wykorzystywany jest prosty sprzęt sportowy (np. gumy, piłki lekarskie, trenażery).

W tym okresie rozpoczyna się również naukę podstawowych ćwiczeń siłowych, wykorzystywanych w szkoleniu sportowym, w późniejszych kategoriach wiekowych. Do tego celu stosowany jest tzw. sprzęt zastępczy oraz lżejszy sprzęt sportowy. Zwraca się uwagę na technikę wykonania ćwiczeń. Jest to bardzo ważne dla dalszego rozwoju młodych zawodników. Zminimalizuje też ryzyko urazów, tak często spotykane u osób źle wykonujących ćwiczenia siłowe (Bora 2014).

W kolejnym etapie szkolenia sportowego (16–17 lat), w zakresie siłowych zdolności motorycznych, kontynuowana jest nauka podstawowych ćwiczeń wykorzystywanych w treningu młodego sportowca. Stosując małe obciążenia, zwraca się uwagę na technikę wykonania poszczególnych zadań oraz korektę występują...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy