Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nauczyciel WF w roli trenera

21 stycznia 2019

NR 35 (Styczeń 2019)

Sposób na nudę podczas ferii
Przykładowe konspekty zajęć z piłki koszykowej oraz piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej

448

Nadeszła długo wyczekiwana zima – pora roku, którą uwielbiają dzieci. Ruch na łonie natury, a także w pomieszczeniach zamkniętych doskonale rekompensuje niedogodności związane z zimą, takie jak krótki dzień czy mniej słonecznych dni. Niedostateczna ilość aktywności fizycznej w okresie zimowym może natomiast przyczynić się do obniżenia ogólnej sprawności fizycznej i wydolności fizycznej organizmu. Skutkuje to pojawieniem się przemęczenia. Zapobieganie powyższym procesom polega na odnowie sił witalnych organizmu.

Wielu uczniów pozostaje podczas ferii w domach. Nie mogą oni skorzystać ze zorganizowanych wyjazdów na zimowiska podczas ferii zimowych. Dzieci i młodzież „zakopują” się w domowych pieleszach, a w ich życiu dominuje wówczas nuda. Na szczęście w wielu polskich szkołach w okresie ferii zimowych organizowane są tak zwane półkolonie, na których chętni uczniowie mają okazję skorzystać z wiedzy i doświadczenia doskonałych specjalistów (instruktorów, trenerów), na przykład piłki koszykowej czy też piłki nożnej. Na takich zajęciach nie ma mowy o nudzie. Wystarczy odrobinę motywacji i zaangażowania ze strony zarówno prowadzących, jak i dzieci, aby wspaniale spędzić ten zimowy, wolny od obowiązkowych zajęć szkolnych, czas.

POLECAMY

Zaproponowane gry i zabawy można wykorzystać nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego, ale także podczas spotkań z przyjaciółmi na osiedlowych boiskach.

 

Temat zajęć: Poznajemy gry i zabawy doskonalące wybrane elementy techniki oraz taktyki gry w piłkę koszykową.

Zadania szczegółowe zajęć:

 • Zadania usamodzielniające: uczeń akceptuje potrzebę samokontroli – ocenia jakość wykonania rzutów przez siebie i swoich partnerów z drużyny.
 • Motoryczność: różnicowanie – uczeń wykona rzut do kosza z dystansu.
 • Umiejętności: uczeń wykona rzut do kosza z biegu, z tzw. „dwutaktu”.
 • Wiadomości: uczeń opowiada o technice wykonania rzutu do kosza z dystansu.
 • Przybory i przyrządy: piłki koszykowe.

 

Tok zajęć Opis zadania Metoda realizacji zadania  Czas, liczba powtórzeń Uwagi organizacyjne i metodyczne
I. Część wstępna        
1) Czynności organizacyjno-porządkowe 1)  Zbiórka, raport, powitanie, podanie tematu lekcji; pogadanka 3 min  
2) Rozgrzewka
a)  zabawa ożywiająca „Berek z kozłowaniem” (ustawienie na jednej połowie boiska do koszykówki);
a) uczniowie rozstawieni na połowie boiska do koszykówki; nauczyciel wyznacza berka, który kozłując piłkę, stara się dotknąć pozostałe osoby – również kozłujące piłkę: 
osoba złapana zmienia „berka”;
metoda 
zabawowa 
klasyczna
2 min podczas zabawy w „berka” uczniowie poruszają się po połowie boiska do koszykówki;
b) ćwiczenia ramion 
(ustawienie wzdłuż drabinek gimnastycznych);
b)
 • w miejscu krążenia ramion jednostronne w przód, w tył oraz krążenia naprzemianstronne;
 • odmachy ramion w górę w tył połączone ze wspięciem na palce;
 • naprzemianstronne odmachy ramion: PR w górę w tył, LR w dół w tył;
 • opad tułowia na drabinki gimnastyczne z ugięciem ramion;
metoda 
zadaniowa 
ścisła

½ min


½ min

½ min

½ min

uczniowie ustawieni obok siebie (odstępy 1,5 m) wzdłuż drabinek gimnastycznych;
c) ćwiczenia tułowia
(ustawienie na linii bocznej boiska do koszykówki);
c)
 • w miejscu obszerne krążenia tułowia w lewą i prawą stronę z piłką trzymaną w wyprostowanych ramionach;
 • pozycja w rozkroku: przerzucanie piłki nad głową z lewej do prawej ręki z jednoczesnym skłonem bocznym;
 • skłony tułowia do lewej i prawej nogi z piłką trzymaną w wyprostowanych ramionach;
 • z postawy wyrzucamy piłkę oburącz wysoko w górę; w czasie lotu wykonujemy skłon tułowia w przód, po czym łapiemy piłkę przed upadkiem na podłogę;
metoda 
zadaniowa 
ścisła

½ min


× 10


10 × 2


x 8

uczniowie ustawieni obok siebie
(odstępy 1,5 m) na linii bocznej boiska do 
koszykówki;
d) ćwiczenia nóg
 (ustawienie wzdłuż drabinek gimnastycznych);
d)
 • w miejscu skip A;
 • w miejscu skip C;
 • w podskoku naprzemianstronne wymachy wyprostowanej lewej i prawej nogi w górę w przód;
 • tzw. „pajacyki” do wypadu w przód;
 • kozłowanie piłki prawą, a następnie lewą ręką; bez przerywania kozłowania przejście do siadu prostego (poprzez przysiad), a następnie do leżenia tyłem, leżenia przodem i powrót do postawy;
 • stanie w rozkroku na pierwszym szczebelku drabinki gimnastycznej; chwyt na wysokości bioder; opuszczanie ciała do podłoża o nogach wyprostowanych w stawach kolanowych;
 • w oparciu przodem o drabinki gimnastyczne wymachy prawej i lewej nogi w przód (noga ugięta w stawie kolanowym) i w tył (noga wyprostowana w stawie kolanowym); 
metoda 
zadaniowa 
ścisła

½ min
½ min
½ min


½ min
× 3 serie


2 serie × 10


20 × 2

uczniowie ustawieni obok siebie 
(odstępy 1,5 m) 
wzdłuż drabinek 
gimnastycznych;
II. Część główna        
a) ćwiczenia techniczne doskonalące kozłowanie i rzut do kosza z biegu; a) każda drużyna staje w rzędzie pod swoim koszem; na sygnał nauczyciela pierwszy z rzędu biegnie, kozłując piłkę w kierunku przeciwnego kosza i wykonuje rzut po kozłowaniu („z dwutaktu”);  metoda  zadaniowa ścisła ok. 5 min  rzucamy piłkę do skutku; po niecelnym rzucie wracamy poza koło i powtarzamy rzut; gdy piłka wpadnie do kosza, startuje następny członek zespołu; wygrywa grupa, która jako pierwsza ukończy zadanie;
b) ćwiczenia techniczne doskonalące rzuty do kosza;  b) każda z drużyn staje w dowolnym miejscu pod swoim koszem; na sygnał nauczyciela wszyscy zawodnicy wykonują rzuty do kosza z dowolnej pozycji; wygrywa drużyna, która w określonym czasie (2–3 minuty) wykona więcej celnych rzutów; metoda 
zadaniowa 
ścisła
ok. 3 min w przypadku mało zaawansowanej grupy można ustalić, że po trzecim niecelnym rzucie wracamy do drużyny;
c) ćwiczenia techniczne doskonalące kozłowanie piłki oraz podania; c)  jedna drużyna ustawia się na liniach środkowych, bocznych i końcowych swojej połowy boiska (w okręgu), zatrzymując tylko jedną piłkę; druga drużyna w rzędzie poza linią końcową; zawodnicy pierwszej grupy mają za zadanie podawać piłkę do partnera (oburącz sprzed klatki piersiowej, w powtórzonym wyścigu kozłem), głośno licząc podania, zaś członkowie zespołu drugiego w tym czasie obiegają podających, kozłując piłkę; w momencie, gdy ostatni uczeń grupy drugiej wróci na linię startu (mety) przerywamy podania i zamieniamy się rolami; wygrywa zespół, który w czasie biegu przeciwników wykonał więcej podań; metoda 
zabawowa 
klasyczna
4 min można ustalić, że wygrywa drużyna, której każdy zawodnik trafi do kosza przynajmniej raz; ta forma zmusza młodzież do pomocy, udzielania wskazówek, podawania piłek kolegom, którzy rzucają słabiej;
d) ćwiczenia 
doskonalące grę w ataku i obronie: „Natarcie”;
d)  jedna grupa (bez piłek) – obrońcy – rozstawia się na dowolnych liniach równoległych do linii środkowej na boisku (np. na liniach boiska do siatkówki), druga z piłkami (nacierający) staje za linią końcową; zawodnikom broniącym wolno poruszać się tylko w bok po linii, na której stoją; na sygnał nauczyciela uczniowie z piłkami starają się przebiec na drugą stronę boiska, kozłując pikę i ustrzec się przed dotknięciem przez przeciwników oraz przed popełnieniem błędu;  metoda 
zadaniowa 
ścisła
5 min zawodnik, który został złapany lub popełnił błąd na przeciwległej do startu połowie boiska, zdobywa dla swojej drużyny 1 „mały” punkt, a ten, który dobiegł za linię końcową – 2 „małe” punkty; zamieniamy się rolami; wygrywa zespół, który zdobędzie więcej „małych” punktów;
e) ćwiczenia 
doskonalące 
kozłowanie piłki;
e) wszyscy zawodnicy dowolnie rozstawiają się na boisku; na gwizdek każdy z uczniów rozpoczyna kozłowanie piłki; zadaniem poszczególnych zawodników jest zmuszenie kogokolwiek z drużyny przeciwnej do błędu (wyjścia poza boisko do koszykówki, zgubienia piłki, kozłowania oburącz, złapania piłki w obydwie ręce itd. – stosujemy przepisy dotyczące kozłowania); można wybijać piłki przeciwnikom;    5 min uczeń, który popełnił błąd, wypada z gry – chwyta swoją piłkę i staje nieruchomo w miejscu popełnienia błędu (ale nadal może przeszkadzać przeciwnikom przez wykroki i „pivoty”); wygrywa zespół, który w określonym czasie (np. 1 minuta, 2 minuty) ma więcej zawodników w grze;
f)    ćwiczenia 
doskonalące 
rzuty do kosza;
f)  zawodnicy każdej drużyny ustawiają się przed dowolnym koszem (także koszami bocznymi); na sygnał nauczyciela każdy z uczniów wykonuje dowolny rzut do kosza; w przypadku celnego rzutu, przechodzi do następnego kosza (ustalamy kierunek – zmieniamy kosze zgodnie z ruchem wskazówek zegara), jeśli rzut jest niecelny – uczeń powtarza zadanie do skutku; zabawę kończymy wówczas, gdy trzech zawodników jednej z drużyn zaliczy celne trafienia do wszystkich koszy;    8 min  
g) ćwiczenia taktyczne doskonalące grę w ataku oraz w obronie (gra na całym boisku); g) gra szkolna 2 × 10 minut   2 × 10 minut uczniowie grają na całym boisku do piłki koszykowej
III. Część końcowa        
a) ćwiczenia 
uspokajające
a) uczniowie wykonują swobodny zwis przodem na drabinkach;   3 min  
b) czynności
porządkowe;
b) omówienie zajęć, porządkowanie sprzętu, pożegnanie; pogadanka 5 min omówienie zajęć

 

Temat zajęć: Doskonalenie rzutu do kosza z biegu – piłka koszykowa.

Zadania szczegółowe zajęć:

 • Zadania usamodzielniające: uczeń akceptuje potrzebę samokontroli – ocenia swój postęp w wykonaniu „dwutaktu” i porównuje własne umiejętności z umiejętnościami swoich kolegów.
 • Motoryczność: orientacja przestrzenna – uczeń wykona podania piłki w ruchu.
 • Umiejętności: uczeń wykona rzut do kosza z dwutaktu.
 • Wiadomości: uczeń opowiada o technice wykonania rzutu do kosza z dwutaktu.
 • Przybory i przyrządy: piłki koszykowe.
Tok zajęć Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas, liczba powtórzeń Uwagi organizacyjne i metodyczne

I. Część wstępna

       
1)     Czynności organizacyjno-porządkowe

1) Zbiórka, raport, powitanie, podanie tematu lekcji

 

3 min
 

uczniowie ustawieni na obwodzie koła;

2)
a) zabawa ożywiająca „Złap piłkę” (uczniowie tworzą koło na jednej połowie boiska do koszykówki);
2) 
a) uczniowie odliczają kolejno i zapamiętują swoje numery; uczeń z numerem 1 jest środkowym, a pozostali uczniowie wiążą koło; uczeń ze środka koła podrzuca piłkę do góry, wywołując jednocześnie dowolny numer ucznia z obwodu; wywołany uczeń wbiega do środka koła i chwyta piłkę z powietrza; z kolei on podaje numer kolejnego ucznia;

metoda 
zabawowa 
klasyczna

3 min ćwiczenia podczas rozgrzewki wykonywane w marszu lub w biegu na obwodzie sali gimnastycznej;
b) ćwiczenia ramion; b) 
 • w biegu krążenia ramion w przód, w tył, krążenia naprzemianstronne;
 • podskoki z jednoczesnym krążeniem ramion w przód, oraz w tył;
 • w marszu naprzemianstronne odmachy ramion w górę w tył, oraz w dół w tył; 
metoda 
zadaniowa 
ścisła

1 min

1 min

½ min
½ min

 
c) ćwiczenia nóg; c)
 • krok odstawno-dostawny bokiem;
 • podskokiem zmiana nóg do wypadu;
 • wieloskoki z nogi na nogę;
 • wieloskoki: L, P, L, P itd.;
 • skip A: bieg z wysokim unoszeniem kolan;
 • skip C: bieg z uderzeniem piętami o pośladki;
metoda 
zadaniowa 
ścisła

20 s × 2
20 s
½ min
½ min
½ min

½ min

 
d) ćwiczenia tułowia (ćwiczenia ramion, nóg i tułowia wykonywane na obwodzie sali 
gimnastycznej);
d)
 • w biegu, co 3 krok, zatrzymanie i wyskok w górę;
 • w marszu krążenie tułowia w lewą i prawą stronę;
metoda 
zadaniowa 
ścisła

½ min

40 s

 

e) ćwiczenia dwutaktu bez piłki;

e) bieg wokół sali gimnastycznej i przy każdym koszu wykonanie dwutaktu i markowanie rzutu do kosza;

     
f) ćwiczenia oswajające z piłką; f) 
 • w parach podania piłki w ruchu;
 • kozłowanie piłki lewą i prawa stronę;
 • podrzut piłki i chwyt z powietrza;
     
II. Część główna        
a) ćwiczenia techniczne 
rzutu do kosza z dwutaktu;
a) 
 • „Rząd rzuca, rząd zbiera”: ćwiczący ustawieni w rzędach z prawej i z lewej strony kosza: uczeń z prawego rzędu wykonuje kozłowanie i rzut do kosza z dwutaktu, natomiast uczeń z lewego rzędu zbiera piłkę i podaje następnej osobie z rzędu prawego, po czym biegnie na jego koniec;
 • ustawienie jak w powyższym ćwiczeniu: uczeń z prawego rzędu podrzuca piłkę w górę w przód, biegnie w jej kierunku, chwyta piłkę i wykonuje przeskok (dwutakt), a następnie rzut do kosza; po chwycie piłki nie wykonuje kozłowania; uczeń z rzędu lewego zbiera piłkę; 
 • ćwiczenie jw.: po podaniu piłki przez partnera; uczniowie ustawieni w rzędzie z prawej strony kosza oraz na linii rzutów wolnych;
     
b) ćwiczenia taktyczne rzutu do kosza z dwutaktu w formie 
fragmentów gry (gra na jeden kosz);
b)    gra 2 × 2; uczniowie podzieleni na 2-osobowe drużyny; w grze bierze udział dwóch atakujących oraz dwóch obrońców; drużyna atakująca rozpoczyna akcję z linii rzutów za 3 punkty, a jej zadaniem jest zdobycie kosza po rzucie z dwutaktu (po własnym kozłowaniu lub podaniu piłki przez partnera); drużyna obrońców stara się nie dopuścić do zdobycia kosza przez przeciwnika; gra toczy się na jeden kosz;       
c) gra szkolna 7 × 7; c)  gra toczy się na całym boisku do piłki koszykowej; drużyna atakująca stara się zdobyć kosz po rzucie z dwutaktu; obrońcy starają się nie dopuścić do straty punktów;      
III. Część końcowa        
a) ćwiczenia uspokajające; a) marsz wokół sali gimnastycznej; co 3 kroki skłon tułowia w przód, a następnie odchylenie w tył (ćwiczenie wykonywane z piłką trzymaną w wyprostowanych ramionach);      
b) czynności porządkowe b)
 • omówienie lekcji;
 • porządkowanie sprzętu, pożegnanie
     

 

Cel zajęć (cyklu): rozwijanie sprawności fizycznej uczniów poprzez naukę techniki gier zespołowych

Temat zajęć: Nauka prowadzenia piłki zewnętrznym i wewnętrznym podbiciem – piłka nożna. 

Zadania szczegółowe zajęć:

 • Zadania usamodzielniające.
 • Motoryczność: orientacja przestrzenna – uczeń wykona podania piłki w ruchu.
 • Umiejętności: uczeń wykona prowadzenie piłki slalomem.
 • Wiadomości: uczeń opowiada o technice prowadzenia piłki w grze w piłkę nożną.
 • Przybory i przyrządy: piłki koszykowe.
Tok zajęć Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas, liczba powtórzeń Uwagi organizacyjne i metodyczne

I. Część wstępna

       
1)     Czynności 
organizacyjno-
-porządkowe

1)     Zbiórka, raport, powitanie, podanie tematu lekcji

pogadanka

5 min

 

 

podczas zabawy ożywiającej uczniowie podzieleni na dwie 10-osobowe drużyny; każda z grup ćwiczy na jednej połowie sali gimnastycznej;

  

2) Rozgrzewka        
a) zabawa 
ożywiająca: 
„Walka jeźdźców”
    (ćwiczący 
poruszają się 
po obwodzie sali 
gimnastycznej);
2) 
a) uczniowie dobieraj...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy