Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

17 lipca 2018

NR 32 (Maj 2018)

Zabawowe formy korygowania wad postawy
Opowieści ruchowe aktywizujące stopy

0 1001

Korygując wady postawy kilkuletnich dzieci, stosuje się fabularyzowane formy ćwiczeń, a nie zadania ścisłe. Poniżej prezentujemy opowieści ruchowe zgodne z tym kanonem metodycznym.

W trakcie opisanych zajęć, dzieci będą aktywizowały mięśnie przeciwdziałające wymienionym wadom kończyn dolnych. Nie zabraknie także ćwiczeń stóp samowspomaganych przez uczniów pracą rąk. Ułatwią one wychowankom przyjmowanie pozycji hiperkorekcyjnych, przeciwdziałających koślawości stóp i kolan.

POLECAMY

Motywem przewodnim zaprezentowanych zabaw są czynności, które towarzyszą wytwarzaniu produktów cukierniczych. To one będą stanowiły osnowę tematyczną zajęć. Kolejna fabuła będzie zawsze kontynuacją poprzedniej. Dzieci rozpoczną ćwiczenia od przygotowania ciasta, później wyregulują linię produkcyjną i uformują precelki. Potem konieczne stanie się wyczyszczenie ubrania z mąki i sprawdzenie, czy zakończyło się to sukcesem. To jednak nie koniec opowieści ilustrowanej przez dzieci ruchem. Trzeba przecież zapakować wypieki i dostarczyć je do sklepów. W trakcie kolejnej zabawy, uczniowie wyczyszczą linię produkcyjną, aby znów była przygotowana do wytwarzania słodkich smakołyków. Zwieńczeniem zajęć będzie zaprojektowanie i wypieczenie ciastka.

Do przeprowadzenia zabaw wystarczą łatwe do uzyskania przybory: guziki, nakrętki na butelki, gazety oraz wieczka od niewielkich pudełek.

Dzięki ich zastosowaniu, zintensyfikujemy ćwiczenia. Wykorzystamy także ławeczkę gimnastyczną.

Wyrabianie ciasta

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: poznawanie zakresu ruchomości przodostopia (dzięki samowspomaganiu jego ruchów dłońmi),
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie gibkości kończyn dolnych,
 • dydaktyczne: unaocznienie uczniom zakresu ruchomości ich stóp,
 • wychowawcze: inspirowanie ćwiczących do aktywności poprzez zastosowanie zaskakującej fabuły.

Fabuła/narracja: jesteście pracownikami fabryki słodyczy. Wyobraźcie sobie, że wasze stopy to ciasto! Mają z niego powstać rozmaite smakołyki. Dlatego musicie je dokładnie wyrobić. Dzięki starannemu ugniataniu na pewno stanie się ono miękkie. Ruszamy do pracy!

Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny.

Przebieg: uczniowie odwracają stopy tak, by były one skierowane podeszwami ku górze (to pozycja hiperkorekcyjna przeciw koślawości stóp i kolan). Obie stopy ugniata się kolejno dłońmi. Nauczyciel inspiruje dzieci do starannego „wyrabiania ciasta” wydłużając w ten sposób czas trwania zabawy.

Pozycja końcowa: siad skrzyżny, stopy odwrócone podeszwami ku górze, dłonie obejmują śródstopie.

Pogadanka końcowa: jak widzę, w waszych rękach ciasto dość szybko stało się miękkie. Teraz jest już gotowe do tego, by zrobić z niego jakiś smakołyk. Możemy zatem przystąpić do kolejnego etapu produkcji. Będziemy wypiekać precle. Zanim to zrobimy, musimy jednak uruchomić linię produkcyjną.

Przyrządy/przybory: zbędne.
 

 

Uruchamiamy linię prodykcyjną

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności wykonywania ruchów precyzyjnych stopami (szczególnie ich palcami),
 • w sferze zdolności motorycznych: zwiększanie siły mięśni: zginaczy palucha krótkiego i długiego, prostownika palucha długiego, prostownika palców długiego, czworobocznego podeszwy, piszczelowego przedniego wspólnie ze strzałkowym długim, piszczelowego tylnego; doskonalenie orientacji przestrzennej, rozwijanie zdolności różnicowania ruchów, kształtowanie zdolności dostosowywania się (do wymogów stawianych przez przybory),
 • dydaktyczne: zaprezentowanie wychowankom nietypowego sposobu aktywizowania stóp, uświa­domienie im znacznej ruchomości palców nóg,
 • wychowawcze: motywowanie dzieci do starannego wykonywania ćwiczeń.

Fabuła/narracja: ciasto gotowe! Na pewno powstaną z niego rozmaite smakołyki. Trzeba jeszcze przygotować linię produkcyjną do pracy. Postarajcie się wyregulować ją bardzo dokładnie! Nie zapomnijcie o żadnym pokrętle! Każde z nich ma inny kolor i zupełnie inne zastosowanie.

Pozycja wyjściowa: dowolny siad.

Przebieg: przed każdym z ćwiczących leży po kilka plastikowych nakrętek na butelki w różnych kolorach. Wyobrażają one pokrętła służące do regulowania linii produkcyjnej wytwarzającej smakołyki. Przybory są przy tym zwrócone wklęsłymi częściami ku górze. Uczniowie starają się wprawiać nakrętki w ruch obrotowy, wkładając do ich wnętrz kolejne palce obu stóp. Nauczyciel ocenia, czy rzeczywiście wszystkie palce były zaangażowane w wykonywanie zadania, równocześnie motywując wychowanków do intensyfikowania ćwiczeń.

Pozycja końcowa: dowolny siad, wybrany palec stopy dotyka wnętrza jednego z przyborów.

Pogadanka końcowa: jak widziałem, bardzo starannie regulowaliście taśmę produkcyjną. Czy jest już gotowa do użycia? To znakomicie! Wobec tego przyszedł czas na uformowanie z waszego ciasta precelków.

Przyrządy/przybory: po kilka nakrętek na butelki w różnych kolorach dla każdego z uczestników.
 

 

Precelki

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: nauczanie umiejętności wykonywania ruchów złożonych kończynami dolnymi (przy samowspomaganiu ich dłońmi),
 • w sferze zdolności motorycznych: doskonalenie orientacji przestrzennej, kształtowanie gibkości kończyn dolnych, zwiększanie gibkości kończyn dolnych,
 • dydaktyczne: unaocznienie uczniom możliwości odbierania zróżnicowanych bodźców podeszwami stóp,
 • wychowawcze: motywowanie do zaangażowania się w ćwiczenia poprzez zastosowanie zaskakującej fabuły.

Fabuła/narracja: czas na pierwszy wypiek. Będzie to precelek. To ciastko, które wygląda jak zapętlony sznurek (to optymalny moment na zaprezentowanie dzieciom precelka lub przynajmniej jego rysunku albo zdjęcia). Czy potrafilibyście wykonać taki smakołyk ze swojego ciasta? Przekonajmy się!

Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny.

Przebieg: uczestnicy przybierają pozycję siadu skrzyżnego. Ich pierwszym zadaniem jest umieszczenie stóp na przyśrodkowych brzegach kolan tak, by ich podeszwy były skierowane ku górze (pozycja hiperkorekcyjna przeciw koślawości stóp i kolan). Pozycję tę przybiera się wspomagając pracę stóp dłońmi. Przyjęte ułożenie kończyn dolnych przypomina precelek. Teraz ćwiczący mogą przystąpić do zadania zasadniczego. Polega ono na umieszczaniu niewielkich przyborów na kończynach dolnych („przyozdabia się w ten sposób ciastko”). Dzięki temu każdy „precelek” uzyskuje inny wygląd. Wychowawca inspiruje dzieci do fantazyjnego przyozdabiania ciastek, wydłużając w ten sposób czas pozostawania w pozycji hiperkorekcyjnej.

Pozycja końcowa: siad skrzyżny, stopy odwrócone podeszwami ku górze, ułożone na przyśrodkowych bokach kolan.

Pogadanka końcowa: ależ te precelki ładnie wyglądają! Nie ma przy tym dwóch identycznych! Na pewno każdy z nich znajdzie nabywcę. O, podczas wypiekania ciastek poprószyliście się mąką. Tak nie możecie pokazać się nikomu! Musicie oczyścić ubrania z mąki!

Przyrządy/przybory: liczne, przy tym niewielkie (wielobarwne guziki, nakrętki na butelki w wielu kolorach), precelek lub jego rysunek albo zdjęcie.
 

 

Czyścimy ubranie z mąki

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: maksymalizowanie ruchomości przodostopia dzięki ćwiczeniom samowspomaganym dłońmi, doskonalenie umiejętności wykonywania ruchów precyzyjnych stopami,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie orientacji przestrzennej oraz gibkości kończyn dolnych,
 • dydaktyczne: przedstawienie uczniom zaskakującej formy aktywizowania stóp,
 • wychowawcze: motywowanie dzieci do wykonywania ćwiczeń także w domu.

Fabuła/narracja: okazało się, że po wyrabianiu ciasta i wypiekaniu precelków wasze ubrania są pokryte mąką! Czas na ich wyczyszczenie. Stopy to miotełki. Zgarnijcie, przy ich pomocy, mąkę ze swojego stroju! Postarajcie się zrobić to jak najstaranniej!

Pozycja wyjściowa: dowolna niska.

Przebieg: ćwiczący obejmują wybraną stopę dłońmi. Kierując ją ku kolejnym częściom ubioru, inscenizuje się oczyszczanie ich z resztek mąki (w trakcie zabawy dzieci wielokrotnie przybierają pozycję hiperkorekcyjną przeciw koślawości stóp i kolan). Po chwili ćwiczeń zmienia się aktywizowaną stopę. Nauczyciel przedłuża czas trwania zadania, przypominając uczniom o konieczności zadbania o czystość każdego detalu stroju.

Pozycja końcowa: dowolna niska, stopa dotyka podeszwą ubioru dziecka.

Pogadanka końcowa: czy udało się wam całkowicie oczyścić ubrania z mąki? Nie zapomnijcie o pokazaniu tej zabawy rodzicom! Oni najlepiej ocenią, czy potraficie starannie czyścić ubranie po pieczeniu ciastek. W czasie następnych zajęć powiecie mi, czy spodobała się im ta zabawa.

Przyrządy/przybory: zbędne.
 

 

Czy widać ślady mąki

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: rozwijanie ruchomości przodostopia (dzięki ćwiczeniom samowspomaganym pracą dłoni); doskonalenie umiejętności wykonywania ruchów precyzyjnych stopami,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie orientacji przestrzennej, rozwijanie gibkości kończyn dolnych,
 • dydaktyczne: utrwalenie w świadomości uczniów różnorodności ruchów, które można wykonywać stopami,
 • wychowawcze: motywowanie dzieci do zaangażowania się w cykl zajęć.

Fabuła/narracja: przed chwilą wyczyściliście ubranie. Czas sprawdzić, czy zrobiliście to dokładnie. Wasze stopy stają się lusterkami. Przejrzyjcie się w nich! Sprawdźcie, czy nigdzie na ubraniach nie pozostały resztki mąki! Zaczynamy!

Pozycja wyjściowa: dowolna niska.

Przebieg: uczestnicy chwytają i unoszą oraz odwracają wybraną stopę tak, by łatwo było im obserwować jej podeszwę. Wyobraża to przeglądanie się w lusterku (to pozycja hiperkorekcyjna przeciw koślawości stóp i kolan). Prawą stronę ciała „ogląda” się w lewym „lusterku” i na odwrót. Nauczyciel motywuje wychowanków do „przyjrzenia się” każdemu detalowi ubioru. Dzięki temu stopy aktywizowane są wszechstronnie i czas ćwiczeń wydłuża się.

Pozycja końcowa: dowolna niska, stopa schwycona rękoma tak, by wyobrażało to przeglądanie się w jej podeszwie niczym w lusterku.

Pogadanka końcowa: teraz już wiecie, że na pewno usunęliście wszystkie ślady mąki z ubrań. Możecie zatem przystąpić do następnego zadania. Będzie to oczywiście pakowanie wyrobów, które powstały w waszej fabryce cukierniczej.

Przyrządy/przybory: zbędne.
 

 

Pakowanie ciastek

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: czynne maksymalizowanie ruchomości stopy, doskonalenie umiejętności wykonywania ruchów precyzyjnych palcami,
 • w sferze zdolności motorycznych: zwiększanie siły mięśni: zginaczy palucha krótkiego i długiego, przywodziciela palucha, zginaczy palców krótkiego i długiego, przeciwstawiacza i zginacza palca małego, międzykostnych podeszwowych i grzbietowych, strzałkowego długiego; rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie zdolności dostosowywania się (do wymogów stawianych przez przybory),
 • dydaktyczne: unaocznienie wychowankom tego, jak precyzyjne ruchy są w stanie wykonywać stopami (w tym szczególnie palcami),
 • wychowawcze: motywowane ćwiczących do starannego wypełniania zadań.

Fabuła/narracja: ciastka już upieczone i schłodzone. Można zająć się ich pakowaniem. To wasze kolejne zadanie. Postarajcie się ułożyć smakołyki w pudełku tak, by nie zgniotły się w czasie transportu do sklepu! Czy kolorowe ciastka utworzą jakiś niezwykły wzór? Przekonajmy się!

Pozycja wyjściowa: dowolna niska.

Przebieg: uczestnicy układają stopami kolorowe przybory wewnątrz wieczek od niewielkich pudełek. Wychowawca inspiruje ich do starannego wykonywania ćwiczenia. Na koniec wszyscy wspólnie oceniają, czyje „pudełko ciastek” wygląda najładniej.

Pozycja końcowa: dowolna niska, palce stóp chwytają przenoszony przybór. 

Pogadanka końcowa: jak znakomicie zapakowaliście ciastka! Dzięki temu na pewno szybko znajdą nabywców. Które pudełko podoba się wam najbardziej? Teraz mus...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy