Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

13 lipca 2018

NR 30 (Styczeń 2018)

Zabawowe formy korygowania wad postawy ciała
Aktywizowanie stóp – zabawy z motywem zimy

0 869

Zgodnie z kanonami metodycznymi w trakcie usprawniania kilkuletnich dzieci wykorzystuje się zabawowe formy ćwiczeń, a nie zadania w formie ścisłej. Dotyczy to także zajęć gimnastyki korekcyjnej. Fabuły kolejnych zabaw powinny przy tym nawiązywać do znanych wychowankom motywów (choćby życia zwierząt, zjawisk atmosferycznych, działania urządzeń gospodarstwa domowego, czynności wykonywanych przez przedstawicieli wybranych zawodów). Dzięki temu łatwiej zaangażować ich w ćwiczenia.
 

Dzieci lubią bawić się na śniegu; robią to na wiele sposobów. Dlatego motyw zimy wydaje się odpowiadać ich doświadczeniom.

POLECAMY

Dostosowaliśmy się do tego, proponując opisane poniżej zabawy korygujące płaskostopie. Ćwiczenia ułożone są w spójny ciąg nie tylko dzięki tematowi przewodniemu, ale także wskutek konsekwentnego wykorzystywania kolejnych przyborów, które powstają w trakcie poprzednich zabaw.

Do przeprowadzenia opisanych zabaw będziemy potrzebowali jedynie gazet i tekturowych pudełek. Gazety będą przy tym nieustannie przetwarzane tak, że w każdym kolejnym etapie zajęć wykorzystamy zupełnie inną ich właściwość.

"Leniwe foki"

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności wykonywania ruchów precyzyjnych stopami,
 • w sferze zdolności motorycznych: zwiększanie siły mięśni: zginacza palucha długiego, przywodziciela palucha, zginacza palców długiego, piszczelowych przedniego i tylnego, trójgłowego łydki, podeszwowego; rozwijanie zdolności dostosowywania mięśni stóp do zmieniających się okoliczności; doskonalenie orientacji przestrzennej oraz zdolności różnicowania ruchów,
 • dydaktyczne: uświadomienie wychowankom położenia mięśni umożliwiających poruszanie stopami,
 • wychowawcze: wdrażanie uczniów do nawyku ćwiczenia także w domu.

Fabuła/narracja: Foki całymi dniami potrafią wylegiwać się na krze lodowej. Są wtedy do niej mocno dociśnięte. Wydaje się, że nie dałoby się ich od niej oderwać. Gdy jednak rozlegną się jakieś zaskakujące odgłosy, foki natychmiast podnoszą głowy, żeby sprawdzić, czy przypadkiem coś im nie zagraża. Wasze stopy są fokami. Pokażcie, jak wyciągają się, spędzając leniwie czas. Pamiętajcie jednak, że gdy tylko rozlegnie się jakiś głośny dźwięk, powinny one natychmiast podnieść głowy. Kiedy niebezpieczeństwo minie, foki chętnie wracają do wylegiwania się na krze.

Pozycja wyjściowa: dowolna niska.

Przebieg: Każdy z uczestników otrzymuje gazetę. Służy ona jako płat kry. Dzieci układają na nim stopy, naśladując zachowania wypoczywających fok (dociska się wtedy podeszwy do podłoża). Na sygnał nauczyciela (klaśnięcie, tupnięcie), uczniowie odrywają przodostopie od podłoża i poruszają nim na boki. Wyobraża to rozglądanie się fok wokół. Wielokrotne powtórzenia.

Pozycja końcowa: dowolna niska, przodostopie uniesione nad podłoże.

Pogadanka końcowa: Ależ te foki błyskawicznie przerywały leniwy sen! Nie mijała nawet chwila, od pojawienia się niespodziewanego dźwięku, a już wszystkie podnosiły głowy. Które z mięśni stóp musieliście najmocniej napiąć, żeby poruszyć przodem stopy? Pokażcie je!

Które mięśnie pracowały, kiedy poruszaliście nogami na boki? Nie zapomnijcie o zaprezentowaniu tej zabawy rodzicom! Ciekawe, czy i w domu okaże się, że foki uważnie rozglądają się na boki.

Przyrządy/przybory: płachta gazety dla każdego ćwiczącego.

Uwagi: Po zakończeniu ćwiczenie nie zbieramy przyborów; wykorzystamy je w zabawie „Sople lodu”.

 

"Sople lodu"

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: aktywizowanie stopy w ruchach precyzyjnych,
 • w sferze zdolności motorycznych: zwiększanie siły mięśni: zginaczy palucha krótkiego i długiego, przywodziciela palucha, zginaczy palców krótkiego i długiego, przeciwstawiacza i zginacza palca małego, międzykostnych podeszwowych i grzbietowych, strzałkowego długiego; rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • dydaktyczne: unaocznienie wychowankom możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów stopami,
 • wychowawcze: motywowanie uczniów do zaangażowania się w cykl zajęć.

Fabuła/narracja: Często zimą widujecie sople lodu zwisające pod dachami. Rozwiesza je tam mróz. Za chwilę przekonacie się, czy potrafilibyście zrobić to za niego. Zawieście sople tak, by żaden z nich nie spadł na ziemię.

Pozycja wyjściowa: dowolna niska, stopy ułożone na przyborze leżącym na podłodze.

Przebieg: Uczestnicy drą stopami gazety (pozostałe po zabawie „Leniwe foki”). W ten sposób powstają z nich pasy. Podnosi się je nogami nad podłoże i zawiesza się na górnej listwie ławeczki gimnastycznej tak, by ich końce zwisały z niej niczym sople z dachu.

Pozycja końcowa: dowolna niska, uniesione nad podłoże stopy podtrzymują paski wykonane z gazet.

Pogadanka końcowa: Czy trudno zawieszało się sople pod dachem? W jaki sposób należało chwycić pasek papieru, aby nie wyślizgnął się w czasie przenoszenia? Co trzeba było zrobić, aby sople nie spadały na ziemię? Jak widzę, warto byłoby popracować nad sprawnością waszych stóp. Dzięki temu moglibyście nauczyć się jeszcze precyzyjniej poruszać nogami niż obecnie. Zajmiemy się tym w kolejnych zabawach.

Przyrządy/przybory: gazety, ławeczki gimnastyczne.

Uwagi: Pasy gazet pozostające po ćwiczeniu wykorzystamy w zabawie „Mróz maluje na szybie”.

 

"Mróz maluje na szybie”

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: czynne kształtowanie ruchomości stawów stopy,
 • w sferze zdolności motorycznych: zwiększanie siły mięśni: zginaczy palucha krótkiego i długiego, zginaczy palców krótkiego i długiego, przeciwstawiacza palca małego, międzykostnych podeszwowych i grzbietowych, piszczelowego tylnego, strzałkowych krótkiego i długiego, trójgłowego łydki; rozwijanie zdolności dostosowywania stopy do zmiennych okoliczności; kształtowanie zdolności różnicowania ruchów; doskonalenie orientacji przestrzennej,
 • dydaktyczne: uzmysłowienie dziecku położenia mięśni zaangażowanych w chwytanie przyborów stopą i ich przenoszenie,
 • wychowawcze: motywowanie uczniów do mierzenia się z niełatwym zadaniem.

Fabuła/narracja: Gdy nadchodzi zima, na szybach pojawiają się fantastyczne malunki. Tworzy je cienka warstewka wody zamrożonej przez chłodne powietrze. Czy przyglądaliście się kiedyś obrazom tworzonym przez mróz na oknach? Za chwilę przekonamy się, czy potrafilibyście malować tak, jak on.

Pozycja wyjściowa: dowolna niska.

Przebieg: Przed dziećmi leżą pasy gazet pozostałe po zabawie „Sople lodu”. Każdy uczestnik drze je stopami na mniejsze fragmenty.

Powstałe w ten sposób małe strzępki papieru rozmieszcza się na podłożu tak, by powstał obraz, który przypomina wzory widoczne na oknach w czasie mrozu. Zadanie to wykonuje się stopami. Uczniowie pomagają sobie nawzajem w dopracowaniu kompozycji.

Pozycja końcowa: dowolna niska, stopy dotykają przyborów.

Pogadanka końcowa: Jakże wspaniałe obrazy powstały! Co one przedstawiają? Które mięśnie stóp pracowały najbardziej podczas rozdzierania gazet? Pokażcie je! Które napinaliście w trakcie przenoszenia ich? A przy układaniu wzorów na podłodze? Które z zadań było najtrudniejsze: darcie gazet, przenoszenie ich czy precyzyjne układanie? Dlaczego?

Przyrządy/przybory: pasy gazety pozostałe po zabawie „Sople lodu”.

Uwagi: Leżące na podłożu fragmenty gazet wykorzystamy w zabawie „Pierwszy śnieg”.

 

"Pierwszy śnieg"

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: maksymalizowanie ruchomości przodostopia; doskonalenie umiejętności wszechstronnego władania palcami nóg,
 • w sferze zdolności motorycznych: zwiększanie siły mięśni: zginaczy palucha krótkiego i długiego, przywodziciela palucha, zginaczy palców krótkiego i długiego, przeciwstawiacza i zginacza palca małego, międzykostnych podeszwowych i grzbietowych, strzałkowego długiego; doskonalenie orientacji przestrzennej; rozwijanie zdolności dostosowywania stopy do zmieniających się okoliczności,
 • dydaktyczne: unaocznienie wychowankom możliwości wykonywania ruchów precyzyjnych stopami,
 • w sferze wychowawczej: ugruntowywanie przeświadczenia dzieci o wysokiej sprawności własnej.

Fabuła/narracja: Gdy nadchodzi zima, często pada śnieg. Wystarczy ledwie chwila, a już wszystko wokół przykryte jest białym puchem. To są śniegowe chmury (nauczyciel wskazuje kawałki gazet pozostałe po zabawie „Mróz maluje na szybie”). Na pewno bez trudu oderwiecie od nich pojedyncze płatki śniegu. Postarajcie się obsypać nimi całą podłogę naszej sali. Zaczynamy!

Pozycja wyjściowa: dowolna niska.

Przebieg: Dzieci, współdziałając, starają się porozrywać stopami gazety na jak najmniejsze kawałki. Powstające w ten sposób „płatki śniegu” szczelnie przykrywają podłoże. Nauczyciel ocenia, czy ćwiczący starannie wykonują zadanie i motywuje ich do zaangażowania się w nie.

Pozycja końcowa: dowolna niska, palce stóp spoczywają na przyborze.

Pogadanka końcowa: Ależ tu zrobiło się biało! W kilka chwil śnieżny puch pokrył wszystko. Jak widzę, macie bardzo sprawne stopy. Jak musieliście nimi poruszać, by „wytworzyć” małe płatki śniegu? Czy przy „produkowaniu śniegu” mocniej napracowały się przednie czy tylne części waszych stóp?

Przyrządy/przybory: strzępy gazet pozostałe po zabawie „Mróz maluje na szybie”.

Uwagi: Powstałe w czasie ćwiczeń „płatki śniegu” można wykorzystać w zabawie „Na sanki!”.

 

"Na sanki"

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: czynne maksymalizowanie ruchomości stawów stopy,
 • w sferze zdolności motorycznych: zwiększanie siły mięśni: zginaczy palucha krótkiego i długiego, prostownika palucha długiego, prostownika palców długiego, piszczelowego przedniego; doskonalenie orientacji przestrzennej; kształtowanie zdolności łączenia ruchów w całość oraz różnicowania ich; rozwijanie zdolności dostosowywania się do zmiennych okoliczności,
 • dydaktyczne: zobrazowanie wychowankom znacznej ruchomości ich stóp,
 • wychowawcze: rozbudzanie motywacji uczniów do wykonywania ćwiczeń także w domu.

Fabuła/narracja: Kiedy śnieg przykryje wszystko wokół, przychodzi czas na zabawy na sankach. Wasze stopy są dziećmi, które wybrały się na górkę pokrytą śniegiem. Każde z nich ma swoje sanki. Pokażcie, jak na nich jeżdżą.

Pozycja wyjściowa: siad zgięty, stopa umieszczona wewnątrz tekturowego pudełka.

Przebieg: Na podłodze leży warstwa kawałków papieru pozostała po poprzedniej zabawie. To ułatwia wprowadzenie do zajęć atmosfery beztroskich figli na śniegu. Każde dziecko wkłada wybraną stopę do pudełka od butów wyobrażającego sanki. Poruszając nogą na boki, wprawia się je w ruch. Uczestnicy starają się kierować pudełkami tak, by odzwierciedlać zabawy na sankach. Po kilku chwilach zmienia się nogę wykonującą ćwiczenie.

Pozycja końcowa: siad ugięty, stopa umieszczona w przyborze.

Pogadanka końcowa: Jakże te sanki potrafiły zmieniać kierunki, w których jeździły! To chyba dzięki temu, że wasze stopy umiały wprawiać je w ruch na wiele sposobów. W czasie następnych zajęć znów wybierzemy się na sanki. Poćwiczcie jeżdżenie na nich w domu. Na pewno bez trudu znajdziecie tam niezbędne przybory.

Przyrządy/przybory: tekturowe pudełko (choćby po butach) dla każdego ćwiczącego.

Uwagi: Fragmenty gazet leżące na podłożu wykorzystamy w zabawie „Odwilż”.

 

"Odwilż"

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie ruchomości stóp,
 • w sferze zdolności motorycznych: zwiększanie siły mięśni: zginaczy palucha krótkiego i długiego, przywodziciela palucha, zginaczy palców krótkiego i długiego, zginacza palca małego, międzykostnych podeszwowych i grzbietowych, piszczelowych przedniego i tylnego oraz strzałkowego długiego; doskonalenie orientacji przestrzennej, kształtowanie zdolności różnicowania ruchów; rozwijanie zdolności dostosowywania się do zmiennych okoliczności,
 • dydaktyczne: unaocznienie wychowankom tego, jak stopy dostosowują się do niełatwych zadań ruchowych,
 • wychowawcze: motywowanie uczniów do mierzenia się z wyzwaniami w trakcie wykonywania niełatwego ćwiczenia.

Fabuła/narracja: Gdy nadejdzie odwilż, śnieg zaczyna przyklejać się do nóg. Za chwilę sprawdzicie, czy będzie przylepiał się także do waszych stóp. Do czyjej przyklei się najwięcej jego płatków? Przekonajmy się!

Pozycja wyjściowa: dowolna niska, stopy dociśnięte do niewielkich kawałków gazety.

Przebieg: Na podłodze znajdują się liczne strzępki gazet pozostałe po zabawie „Na sanki!”. Dzieci dociskają do nich stopy. Dzięki temu prz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy