Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

17 lipca 2018

NR 32 (Maj 2018)

Zabawy i gry ruchowe w terenie leśnym
pomysłem na lekcje wychowania fizycznego w terenie naturalnym. Część 4

0 2111

Budynki szkół często usytuowane są w otoczeniu terenów zielonych o znaczeniu rekreacyjnym, co z pewnością może sprzyjać organizacji lekcji wychowania fizycznego w plenerze, szczególnie przy braku odpowiednich warunków bazowych. Czy jednak w codziennej praktyce nauczyciele tego przedmiotu uwzględniają lekcje w terenie naturalnym? Otóż nie! W świadomości części z nich wyjście w teren jest złem koniecznym. Trudno to zrozumieć, bo przecież środowisko naturalne po prostu jest, a uczeń kończący dany etap edukacji powinien coś o aktywności fizycznej w terenie wiedzieć (umieć) i powinien odczuwać chęć dbania o sprawność i zdrowie w takich właśnie warunkach.

POLECAMY

Badania pokazują, że większość nauczycieli wychowania fizycznego upodobało sobie zajęcia w budynku szkolnym nawet wtedy, gdy temat lekcji wymagałby wyjścia na zewnątrz. Upraszczając to zagadnienie można stwierdzić, że szkolne wychowanie fizyczne jest tyle warte, ile razy uczeń w czasie wolnym uzna, że dobrze byłoby wyjść na świeże powietrze i poćwiczyć.

Realizacja części programu w warunkach terenowych zapewnia łatwą do osiągnięcia intensywność lekcji i stwarza wiele okazji do hartowania organizmu. Częsty kontakt z różnorodnością warunków w terenie daje ponadto możliwość kształtowania i internalizacji postaw wobec aktywności fizycznej takiej, jaką przeciętny człowiek może kontynuować w życiu dorosłym1. I znowu, badania pokazują, że lekcje wychowania fizycznego słabo akcentują aspekty zdrowotne, a wysiłek fizyczny, jakiemu poddawani są uczniowie, je...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy