Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

19 listopada 2019

NR 40 (Styczeń 2019)

Koszykówka – top 10 ćwiczeń w nauczaniu piłki koszykowej

220

W toku lekcji wychowania fizycznego niezmiernie ważnym elementem jest odpowiedni dobór ćwiczeń. Realizując zajęcia z koszykówki oraz pozostałych zespołowych gier sportowych, wskazane jest oswojenie ćwiczących od początkowych części zajęć z wykorzystywanym sprzętem. Zastosowanie piłek koszykowych podczas rozgrzewki niezmiernie uatrakcyjnia całą lekcję oraz pozwala uniknąć znudzenia. Klasyczne ćwiczenia wzbogacić można o trzymanie piłek, rzucanie, odbijanie oraz urozmaicenie w formie gier i zabaw. Cały tok tematyczny należy rozpocząć od ćwiczeń prostszych, stopniowo wdrażając formę bardziej zaawansowaną. Prezentujemy 10 najlepszych ćwiczeń stosowanych w nauczaniu piłki koszykowej.

Piłka leży – uczniowie siedzą w rozkroku, piłka leży pomiędzy ich nogami. Zadaniem ćwiczących jest wprowadzenie piłki w ruch poprzez uderzenia z góry opuszkami palców w taki sposób, aby doprowadzić do kozłowania w pozycji stojącej. Ćwiczenie początkowo sprawi uczniom trudność, jednak wprowadzi duże zaangażowanie oraz wyzwanie. Idealnie sprawdza się podczas nauki oraz doskonalenia kozłowania.


Piłka – klask – zadaniem ucznia jest jak najwyższy podrzut piłki, następnie w momencie lotu należy wykonać klaśnięcie za plecami oraz złapać piłkę po koźle. Należy motywować uczniów, aby złapali piłkę po koźle jak najniżej podłoża. Ta forma zadania ruchowego idealnie kształtuje chwyt oraz pozwala uczniom oswoić się z piłką. 


Ósemka – stojąc w lekkim rozkroku, w pozycji obniżonej, uczniowie kozłują piłkę pomiędzy nogami w taki sposób, aby droga odbijającej się piłki przypominała kształt cyfry 8. Ćwiczenie wymaga kozłowania przed oraz za nogami, zarówno prawą, jak i lewą ręką. Doskonale sprawdza się jako trudniejsza forma w doskonaleniu kozłowania.


Kozłowanie pomiędzy nogami w marszu – zadaniem uczniów jest kozłowanie piłki prawą i lewą ręka pomiędzy nogami, poruszając się w przód. W ćwiczeniu wykorzystać można również pachołki, które dodatkowo utrudnią tor przejścia. Całość wymaga koordynacji ruchowej, łączącej kozłowanie z maszerowaniem. Zadanie ruchowe idealnie uczy oraz rozwija poruszanie się z piłką, kozłując.


Kozłowanie dwiema piłkami – ćwiczenie idealnie sprawdza się dla osób bardziej zaawansowanych. Zadaniem uczniów jest początkowo kozłowanie dwiema piłkami w miejscu. W późniejszym etapie wprowadzamy kozłowanie z poruszaniem się w dowolnych kierunkach. Samo kozłowanie, w przypadku słabszej ręki niektórym uczniom zacznie sprawiać problem. Dlatego przed zastosowaniem ćwiczenia, należy zdiagnozować umiejętności grupy poprzez kozłowanie jedną, a następnie drugą ręką. Dopiero w następnym etapie wprowadzamy kozłowanie obiema kończynami, początkowo stojąc w miejscu, następnie poruszając się w różnych kierunkach. 


Kozłowanie z lewej do prawej – ćwiczenie polega na jak najszybszym przekazywaniu piłki, kozłując z lewej do prawej ręki. Zadanie ruchowe rozpoczynamy od pozycji stojącej, kozłując piłkę raz prawą raz lewą ręką, wprowadzając coraz szybszą częstotliwość ruchów. Przy odpowiednim opanowaniu ćwiczenia wdrażamy stopniowo obniżenie pozycji, aby coraz bardziej minimalizować odległość pomiędzy podłożem a ręką. Aby dodatkowo zwiększyć poziom trudności, należy skierować wzrok przed siebie.


Obustronny podrzut – ćwiczenie rozpoczynamy trzymając piłkę na wysokości pasa. Zadaniem uczniów jest podrzucenie piłki w górę, następnie złapane jej za plecami. W późniejszym etapie wdrażamy odwrotność, trzymając piłkę za plecami chwytamy ją z przodu. 


Podrzut – ćwiczenie polega na podrzuceniu piłki nad głowę, następnie wykonaniu początkowo jednego, później wielu klaśnięć. Bardziej zaawansowana wersja ćwiczenia to podrzucenie piłki w górę, zejście do pozycji siadu prostego, szybki powrót do pozycji stojącej, chwytając piłkę. 


Czas reakcji – zadanie ruchowe przebiega w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy